forskning i bioenergi

Arkiv for FiB 2004 – 2020

FiB 01-2004.pdf
Stirlingmotor til biobrændsler; Bioenergi til økologisk jordbrug; Ethanol-projekt; fortsat adgang til international forskning; fra gylle til brint eller råolie; nyt center for biogas og gyllebehandling;

FiB 02-2004.pdf
Hvordan får vi bedst udviklet teknologien; Sådan fremmes udviklingen; Opfinderen og forretningsmanden; Hitachi køber dansk udviklet forgasser; Eksotisk forskning i bioenergi; Kina vil bruge dansk ethanolforskning;

FiB 03-2004.pdf
Fokus på biobrændsler; Halmballer er blevet umoderne; Halm- og træpiller er blevet moderne; Mindre halm – mere træ; Opfølgningsprogrammet; Priserne nærmer sig hinanden; Tungere halmballer – spar 100 millioner; Flis er ikke bare flis;

FiB 04-2004.pdf
Fokus på biogas; Internationalt center for gylleteknologi; Europas største forsøgsanlæg til biogas og gylleseparering; Nyt videncenter for husdyrgødning; Nedmuldning af halm har kun begrænset effekt; CO -afgifter skal bruges til bioenergi; Asken skal tilbage til skoven

FiB 05-2004.pdf
Røggasrensning; Kalium, klor og svovl i halmfyrede kedler; Fællesprojekt om ristefyrede kedler; Computerværktøj; Avancerede målinger; Test af additiver; Forbedret elproduktion ud fra affald; Fra atomkraft til bioenergi; Nyt forskningscenter for biobrændstoffer;

FiB 06-2005.pdf
Færre penge til biomasse; Ny strategi for flydende biobrændstoffer; Smitterisiko ved separering af gylle; Tjærefri forgasning – vejen til succes; BiogasForum Öresund – en platform for samarbejde om biogas;

FiB 07-2005.pdf
Fra halm til gas; Standarder for biobrændsler; Biomassefyrede kraftvarmeværker; Seks millioner kubikmeter biogas går tabt; Kritik af nyt videncenter for biogas; Fra halm til ethanol;

FiB 08-2005.pdf
Fremtidens biomasse til biogas; Ærø får landets første ethanolanlæg; Forskningsfokus åbner nye muligheder; Når reaktoren går død; Forgasning af husdyrgødning;

FiB 09-2005.pdf
Tilskud til energiforskning; Biogasreaktorer i serie kan give op til 15 procent mere gas; Møde om forskning og udvikling; Konference om energiforskning; Forbehandling af gyllefibre kan give op til 60 procent mere gas; Halm og gas på Fynsværket;

FiB 10-2005.pdf
Fra møg til røg; Haves: penge Mangler: gode ideer; Forgasning af fiberfraktionen fra biogasanlæg; Forgasningsanlæg i ubemandet drift; Indvielse af ethanolprojekt;

FiB 11-2005.pdf
Gennembrud for ethanolforskning; Hæld sprit på knallerten; Fast møg giver mere energi; Afbrænding eller Forgasning; Biogas og ethanol;

FiB 12-2006.pdf
Nye forskningsstrategier; Landbrugets forskningsstrategi; Bioteknologisk forskningsstrategi: Opfugtning af forbrændingsluft; Stort forsøgsanlæg til biogas; Højere gasudbytte fra husdyrgødning; Lugtgener fra biogasanlæg;

FiB 13-2006.pdf
Optimering af biogasprocessen; Ustabil proces kostede en million kroner; Fra gas til flydende Brændsler; Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel af fast biomasse; Stirling-motoren er Produktionsklar;

FiB 14-2006.pdf
EU satser på vedvarende energi; Mangelfuld viden om gas fra gylle; Ansøgninger til PSO og EFP; Halm og energiafgrøder i biogasanlæg; Forsøgsanlæg for hele branchen; De mange muligheders anlæg; Energiudbyttet fra biomasse kan fordobles; Støver din nabo; Ny rekord for brændselsceller;

FiB 15-2006.pdf
Er det her noget kineserne vil købe? ; “Skipper Skræk plante” som energikilde; Flere penge til forskning – især fra EU; Ny teknologi gør det ikke alene; Energieksporten til Kina tredoblet; Nu kan pillefyret producere el; Udstyr til bioenergi skal være hyldevare; Ny rekord for økobil;

FiB 16-2006.pdf
Dansk bioethanolanlæg indviet; Store forventninger til teknologien; Nye forskningskontorer; Hvor meget lugter et biogasanlæg; Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg; Ny teknologi til produktion af bio-olie;

FiB 17-2006.pdf
Turbo på forskning i biobrændstoffer; 12 millioner kroner til et nyt bioraffinaderi; Bioenergien blev top-scorer; Brænde er en overset ressource; Brændeforbruget langt større end antaget; Hvor langt kan vi køre på en hektar?; Kvælstofomsætning i biogasanlæg; Biodiesel fra fedtsugninger;

FiB 18-2006.pdf
Forskere strides om biobrændstoffer; Lad bilerne køre på græs; Den miljøvenlige brændeovn; 20 procent mere el med to reaktorer; Tjærefri forgasning i stor skala; Rens røgen og spar på halmen; EUDP skal afløse EFP; Biogas og naturgas til transport;

FiB 19-2007.pdf
World Energy Showroom; 1.000 driftstimer med forgasningsanlæg; Biobrændstoffer i strid modvind; Grisefedt og affald bliver til diesel; Anlæg til bioethanol på Bornholm; Nye typer kraftfoder til energiformål; Fremtidens biogasfællesanlæg; Brug ikke halm til biobrændstoffer;

FiB 20-2007.pdf
Europas største forgasningsanlæg; Den tjærefri og den ultimative forgasser; Dødens gab; Stabil drift efter ti års indkøring; Forgasning af besværlige biobrændsler; Ud med naturgas – ind med flisgas; Forskning skal blive til forretning; Fjern stanken – kom en alge i tanken; Skal vi droppe biobrændstofferne?;

FiB 21-2007.pdf
Tredje generations biobrændstoffer; En udfordring for forskerne; Flere penge til demonstrationsanlæg; Elbilen vinder over biobilen; Videnskabeligt pillearbejde; Skorstensfiltre giver milliardbesparelse; Udlandet har fokus på mindre anlæg; Biogas bør have topprioritet; Afsluttede projekter; Mere el fra affald;

FiB 22-2007.pdf
Biomasse omsættes direkte til strøm i nyudviklet brændselscelle; Fremtidens minikraftværk; Weiss bygger videre på DTU’s forskning; Fra spildevandsslam til grøn olie; Genetablering af biogasprocessen; Biogasforsøg i stor skala; Kurser for projektansøgere; Afsluttede projekter; Biodiesel skåner helbredet – men belaster miljøet;

FiB 23-2008.pdf
Kampen om biomassen; Landbruget kan femdoble produktionen af bioenergi; Græs er ægte grøn energi; Algesuppe kan blive fremtidens brændstof; Gårdbiogas med ny teknik; 50 millioner til biobrændstoffer; Vi har brug for bioraffinaderier; Flishugst må ikke ødelægge skoven; Afsluttede projekter; Støtte til forskning;

FiB 24-2008.pdf
Hvornår kan vi tanke olie fra alger?; Byg halmpresseren om til en oliepresser; Tyskland omdanner træ til diesel; – det vil svenskerne også gøre; – og Shell vil teste brændstoffet i Le Mans racer; Massiv støtte til DONGs ethanolprojekt; Nyudviklet forgasningsanlæg skrottes; Hvordan bliver forskning til forretning?; Afsluttede projekter; Fra alger til benzin;

FiB 25-2008.pdf
Strategi for biogasforskningen; Biogasforskningen på nyt spor; Kend bakterierne i din biogasreaktor; Danmark får færre midler fra EU; Ny teknik skal optimere biodiesel; Danskerne elsker deres brændeovne; Bedre brændeovne; Byggestart for ethanolfabrik; Afsluttede projekter; Lastbiler skal køre på DME;

FiB 26-2008.pdf
Det er nu eller aldrig; 37 millioner fra PSO til bioenergi; Metanol kan sætte skub i salget af elbiler; Kulstof er lige så vigtig som energi; Bæredygtige biobrændstoffer; Vælg de rigtige afgrøder til biogasanlægget; Online styring af biogasprocessen; Nye ansøgningsrunder; Afsluttede projekter; Historisk løft til energiforskning;

FiB 27-2009.pdf
Uden biologien går det ikke; Biogasol fik hele EUDP’s pulje til biobrændstoffer; Forskere skal samarbejde om biobrændstoffer; Pil kan rense spildevand og lagre kulstof; En national handlingsplan for bioenergi; Hajkød og makroalger bliver til biogas; Husdyrgødning bør kildesorteres; Hønsemøg er en overset ressource; Afsluttede projekter; Japans industrigigant vil bruge dansk teknologi;

FiB 28-2009.pdf
Mikrobølger kan lave halm om til olie; Varmere klima giver mere bioenergi; Affald kan give os gratis brændstof; Fra affald til benzin, el og varme; Europas største forgasningsanlæg er i drift; Forskningsstrategi for biogas; Biogas på vej ud i naturgasnettet; Markant større gasproduktion med hydrolyse; Kan grise lide energiafgrøder?; Afsluttede projekter; Lolland vil have testcenter for alger;

FiB 29-2009.pdf
Skal biogasforskningen ud på anlæggene?; Alger på naturens betingelser; Søsalat giver 45 tons tørstof/hektar; Stabil drift for anlæg der laver halm til olie, Gylle og kloakslam bliver til råolie; Hvor meget halm er der i overskud?; Afsluttede projekter; HaldorTopsøe vil fremstille benzin af træ;

FiB 30-2009.pdf
Mere biogas med kemisk affaldssortering; Volvo vil bruge flydende biogas; Fang alger med liner; Røggas giver over 40 procent mere søsalat; Biogas og andet godt i søsalat; Bioethanol fra halm er en dyr løsning; Optimering af biogasproduktionen; Afsluttede projekter; 125 millioner til benzin fra træ;

FiB 31-2010.pdf
Forgasning af restprodukter kan blive et hit; DONG Energy satser på forgasning; Billigere og bedre kedelanlæg; Algeforskningen får sit eget center; Eksperter i forbrænding og forgasning; Bioenergi kan dække verdens energiforbrug; Biogas kan dække ti procent af energiforbruget; Svenskerne først med biodiesel fra træ; Bioenergiforskning i Kina; Afsluttede projekter; Pilletest i stor skala;

FiB 32-2010.pdf
Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller; Genvej til brintsamfundet; Grønlands første brintanlæg; Bedstemor And-bil med brændselscelle; Brint kan give biogassen et løft; Bedre fodring giver mindre gas; Seriedrift og recirkulering af fibre sætter skub i gasproduktionen; Svensk husholdningsaffald bliver til gas; Svenskerne satser på “grøn” gas; 14. Hvor farlig er brænderøg? Brændeovne er blevet mere miljøvenlige; Ristede biobrændsler; Halm er ikke bare halm; Status for bioforgasning; Dyrt at være pioner; Afsluttede projekter i 1. kvartal 2010; Sverige indvier fabrik til biodiesel fra træ;

FiB 33-2010.pdf
Nu skal brændselscellerne ud på markedet; Brændselsceller kan opgradere biogas; Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund; Banebrydende bioethanol; Statoil vil have tang i tanken; Statoil har modtaget første sending halmethanol; Tang kan rense havet for næringsstoffer; Naturlig tørring af brænde; Kartofler skal blive til gas; Danske skove kan levere mere energi; Biogas er bedst og billigst; Drys bagepulver i biogassen; H2 Logic investerer millioner i ny brintteknologi; Afsluttede projekter; Raffineret affaldsbehandling;

FiB 34-2010.pdf
Brint bliver billigere end batterier; Markant prisfald på elektrolyse; Norsk færge med danske brændselsceller; Kina køber dansk teknologi til brændselsceller; Markant større gasudbytte ved forbehandling; Husdyrgødning kan give mere gas; To reaktorer er bedre end én; Fem procent mere gas med to reaktorer; Koldpresset rapsolie giver flere havarier og flere partikler; Biodiesel kan øge risikoen for kræft;  Grønt lys til Biogasol; Nye busser skal køre på en blanding af diesel og biogas; Økonomien i biobrændstoffer afhænger helt af olieprisen; Scania satser på ny motortype til biobrændstoffer; Renere aske fra affaldsforbrænding; Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU; Restprodukter – en uudnyttet resurse; Byaffald kan bruges som gødning; Over en milliard til energiforskning i 2011; Afsluttede projekter; Strategi for termisk forgasning;

FiB 35-2010.pdf
Affald kan øge produktionen af biogasmed 75 procent; Ny metode til bestemmelse af gaspotentialet i biomasse; Kvælstof kan kvæle produktionen af biogas; Halmforgasning i stor skala; Halm i biogasanlæg; Daimler: Brintbiler bliver snart billigere end elbiler; Halm gennem tiderne; Danske brændselsceller er i verdensklasse; Fra håndarbejde til masseproduktion; Brændeovn med saltlager; FORCE efterlyser problembrændsler; Dansk opfinder af biomasseovn nomineret til EU-pris; Afsluttede projekter; 16 millioner til nyt biogas-koncept;

FiB 36-2011.pdf
509 kilometer på en liter benzin; I 2015 kommer brintbilerne på gaden; Brændselsceller skal være en del af det intelligente elnet; Nyt anlæg til halmolie hos grønt energiselskab; Fremtidens brændstof hedder DME; Lastbil til flydende biogas; Prestigefyldt patentpris til Dall Energy; Fra bioaske til gødning; Gaspotentialet i husdyrgødning; Lyt til dit biogasanlæg; Kan man køre på halmgas?; Affald skal behandles nænsomt; Sådan hæver man tørstofindholdet i gylle; Mere gas med mekanisk forbehandling; Millioner til brændselscelleforskning; Lettere og billigere adgang til forskning; Afsluttede projekter; Fæld stammerne og fjern rødderne i én arbejdsgang;

FiB 37-2011.pdf
Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet; Plastmembran kan opgradere biogas; Er biobrændstoffer bæredygtige?; Udgifterne til opgradering af biogas kan halveres; Biogas kan dække ti procent af Danmarks energiforbrug; Energiudbyttet fra køkkenaffald kan fordobles; Energiafgrøder – det rene gas?; Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver; Miljøvenlig transport kræver massive tilskud; Holstebro kan blive hjemsted for grønt energicenter; Inbicon opruster; “Snehvide” og de syv små affaldskamre; Mobilt anlæg til gasrensning; BioSynergi fik årets ForskEL-pris; EUDP fik ansøgninger for 1,3 milliarder i 2011; Cleantech-virksomheder klarer sig bedre; Afsluttede projekter; Grøn gas i naturgasnettet;

FiB 38-2011.pdf
Regeringen satser på metanol i stedet for ethanol; Metanolanlæg på vej; Dansk forgasningteknologi kan blive et guldæg; Bioenergi – bæredygtig løsning eller molbohistorie?; Italien får verdens første “lodrette” skov; Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt; Klar til mikrokraftvarme med naturgas; Brændselsceller møder solceller – og en plus en giver tre; Brint vil koste en flaske rødvin om året; Danske brinttankstationer i stort EU-projekt; Nu får Danmark de første gasbiler; Anne Grete Holmsgaard direktør for BioRefining Alliance; Oslo får dansk tank station til brint; Tilskud til energi forskning i 2012; EU skærer ned på bureaukratiet; Vattenfall vil lagre brint; Afsluttede projekter; Filtre til brændeovne duer ikke;

FiB 39-2012.pdf
Hvor langt kan man køre på en balle halm?; Biogas er fremragende til transport; DONG tror fortsat på bioethanol; Bioethanolfabrik er kommet et skridt videre; Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken; Biogas og diesel er et perfekt makkerpar; Halm giver dobbelt så meget gas som majs; Slut med grimme biogasanlæg; Mikroorganismer kan øge gasudbyttet; Intelligent udnyttelse af biomasse; Landmænd skal producere mere energi; Verdens første lodrette landbrug; Elefantgræs kan fordoble dansk biomasseproduktion; Kan man spise biogas?; Nyt testcenter for brint og brændselsceller; Afsluttede projekter; Fisk og energiproduktion hører sammen;

FiB 40-2012.pdf
Mere energi og bedre miljø med røggaskondensering; Brændefyring skyld i 200-250 dødsfald om året; Besværlig biomasse skal forgasses; Opgraderingsanlæg giver ren gas; Majs i biogasanlæg – plusser og minusser; Sverige satser på optisk affaldssortering; Eltruck med brændselsceller til elefanter og elværktøj; Testcenter med fokus på elektrolyse; 20 familier tester mikrokraftvarme; Brændselsceller til høreapparater; Agrotech vil dyrke mikroalger i drivhus; Danske brintbiler når jorden rundt på ét år; Algedyrkning – teori og praksis; Kalundborg får Danmarks største testcenter til mikroalger; Miljøvenlige brændselspiller; Opgiver pil efter flere år med dårligt udbytte; Virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling stiger; Danske studerende er eksperter i økokørsel; Dansk energiforskning er i top; Aftale om forskning i Europa; Regeringen nedsætter vækstteam for energi og klima; Afsluttede projekter i 1. kvartal 2012; Nu kan nordmændene tage brintbussen;

FiB 41-2012.pdf
Nu fyrer Asnæsværket med halmgas; Grøn gas i naturgasnettet; REnescience-teknologien sætter skub i biogasproduktionen; Stort biogasprojekt uden gylletransporter; Vi kan producere meget mere halm og sukker; Lokal brintproduktion; Nu produceres der biogas af halm og græs; Halm med positivt klimaaftryk; Halmgas i praksis; Er energipil bæredygtig?; Mikrokraftvarme – nu også til biogas; Millionbevilling til forskning i bioolie; Afsluttede projekter i 2. kvartal 2012; + 10 millioner tons planen i praksis;

FiB 42-2012.pdf
Sådan fordobler man verdens biomasseresurser; Nye projekter om brint til metan; Nye foderstrategier giver mere biogas; Nu bliver det lettere at rense biogasanlægget; Brug biomassen intelligent; Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg; Piledyrkning er mere end blot energiproduktion; BioGasol bygger nyt demonstrationsanlæg i Taastrup; Danmarks første brintby er blevet voksen; Tilskud til internationale bioenergiprojekter; Nyt forgasningsanlæg i Hillerød; Ny national strategi for brint og brændselsceller; 260 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller; Afsluttede projekter i 3. kvartal 2012; Hver femte virksomhed producerer grønt;

FiB 43-2013.pdf
Biogasanlæggene har brug for “fast føde”; Her er biogasanlægget, der kan håndtere fast biomasse; Decentrale net til gylle og biogas; Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar; Elefantgræs i biogasanlæg; Effektiv samproduktion af diesel og biometan; 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning; Metanoldrevne brændselsceller til nødstrømsanlæg; Nu er der plus på bundlinien; Få styr på flammerne; Biomassekonferencen i Bella Center; Den klimavenlige skov; Fra biomasse til råolie; Fra biomasse til olie, koks og gas; Bæredygtig biodiesel; Optimering af forgasningsprocessen; Varmebehandlet biomasse bliver til “grønt kul”; Ny viden om produktion af brændselspiller; Internationalt samarbejde om brintteknologier i 2012; Methanoldrevne brændselsceller til transport; Brintlagring i faste stoffer; SOFC simuleringsværktøj; Brinttankstation i Oslo; Strategisk forskningscenter for elektrokemi;

FiB 44-2013.pdf
København har fået 15 nye brintbiler; Mikrokraftvarme er succes – nu skal prisen ned; Fra biomasse til råolie – på under en time; Forbehandling af biomasse: Ikke én vinderteknologi; Sur gylle kan give mere gas; Opgradering af biogas til lokale gasnet; Biogasbranchen løber næppe tør for gylle; Brændefyring uden partikler; Brændeovnen som eneste varmekilde; Brændeovn med autopilot; Venture-investeringer: Derfor går det galt; Ny verdensrekord for økobil; Deltagelse i IEA Bioenergy; Optimering af affaldsforbrændingsanlæg – fase 4; Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof; Succes med mikrokraftvarmeanlæg til naturgas; Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning; Gaffeltrucks med brint i tanken; Konvertering af metanol til brint; Metanoldrevne brændselsceller til transport; Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 kilometer; Effektiv metanolproduktion;

FiB 45-2013.pdf
Frederikshavn på vej til at få et bioraffinaderi til marinediesel; Selskab bag halmolie er klar med nyt anlæg; Fra flis til biobrændstof på få timer; Isobutanol kan blive det nye biobrændstof; Aarhus Universitet får platform til bioraffinering; Ammongas leverer opgraderingsanlæg til Norge; Robust biogasanlæg til flydende og fast biomasse; Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg; Affaldsraffinaderi er klar til markedet; I Bogense varmer de husene op med haveaffald; Bilindustrien har fået kig på metanol; BASF’s farvel til brændselsceller giver nye kunder til dansk konkurrent; Brændselsceller overhaler forbrændingsmotoren; SOFC-brændselsceller skal gøres mere driftsikre; Svensk gårdbiogas skal opgraderes til naturgas; Nyt grønt testcenter i Frederiksværk; Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer; Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller; Kommercielt gennembrud for HT-PEM brændselsceller; Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme; Biogaspotentialer i husdyrgødning; Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter; REKA er parat til at producere Stirling-motorer;

FiB 46-2013.pdf
2G biobrændstoffer koster en krone per liter i støtte; Træsvampe kan forbedre produktionen af bioethanol; Maersk efterlyser bioolie til skibe; Fra biomasse til gas til benzin og diesel; Ny gærtype giver 40 procent mere bioethanol; Biodiesel fra madolie; Vi får brug for mere grøn gas; Biogasol får pris for anlæg til bæredygtig forbehandling; Når el- og gassystemet spiller sammen; Tyskerne pumper brint direkte ind i naturgasnettet; Fra forgasningsgas til naturgas; Danske skove kan levere 30 procent mere bioenergi; Brint kan få en nøglerolle i Københavns energiforsyning; Pris til forskere bag billigere brændselsceller; Finsk selskab producerer råolie af skovflis; Overgang til Innovationsfonden; Efterafgrøder kan sætte skub i produktionen af biogas; Når biogasanlægget skummer over; REnescience-teknologien er moden til markedet; Opgradering af biogas med membranteknologi; Fremstilling af syntetisk naturgas fra biomasse; Højere gasudbytte med særlige metanbakterier; IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012; Maabjerg Energikoncept; Nedbrydning af biomasse; Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk; Skræddersyede PEM og DMFC brændselsceller; Levetidsforøgelse af PEM-brændselsceller; Brændselsceller kan stabilisere elnettet; Udvikling af keramiske elektrolyseceller og –stakke; EU-tilskud til biogasprojekt uden gylletransporter;

FiB 47-2014.pdf
Briketter af halm og tørt græs kan fordoble gasproduktionen; Græsplænen skal i biogasanlægget; Jernklorid kan redde en “syg” biogasreaktor; Nu skal der fokus på energilagring; Høst og lagring af energipil; Membran i biogasreaktor skal forbedre processen; Testcenter for Bioenergi indviet; Fjernvarmesektoren har brug for ny teknologi; Brintby på Lolland lukker; Halm til sprit i Norditalien; 2G bioethanol for alle; DONG Energy og Neste Oil vil udvikle fremtidens brændstof; Danmark er næst bedst til innovation i Europa; Ung forsker får pris for forskning i brintlagring; Her bliver træ til biogas; Produktion af brændselsceller hos Dantherm Power; Ny teknologi til rensning af biomassegas; Fra alkohol til brint og kulilte; Markant prisfald på 2G bioethanol;

FiB 48-2014.pdf
Skive Fjernvarme kan lave benzin til hele byen; Nu tager det kun et minut at få gas ud af husdyrgødning; Håndtering af biomasse – fra marken til værket; Fynsk miljøfirma blandt de 100 bedste i verden; Nye dyrkningssystemer skal fordoble udbyttet af biomasse; “Grønt kul” til fremtidens kraftværker; Træpulver som alternativ til træpiller; DTU hædret for forskning i brændselsceller; Vind-el skal lagres i gasnettet; Sådan bliver brint og kuldioxid til naturgas; Naturgasnettet kan blive fremtidens brintnet; Vækst for brinttankstationer i Europa; Hvornår kommer brintbilerne?; En milliard kroner til energiforskning – 68 milliarder i eksport; Danske virksomheder får mest ud af forskningskronerne; Nye energiprojekter under Det Frie Forskningsråd; Danmark bør satse på bæredygtigt flybrændstof; Formidling af forskningsresultater i 2012 – 2014; Forgasning af besværlig biomasse; Bedre katalysatorer til PEM brændselsceller; Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas; Brændselsceller til gaffeltrucks og lufthavnskøretøjer; Optimeret befugter fremmer brændselscellesystemer

FiB 49-2014.pdf
Biogas og brint kan binde energisystemet sammen; Halm til biogas er billigere end gylle; Fra majs til græs; Hestegødning med halm giver mest biogas; Nu skal der tang i biogasanlægget; Dyrk græs i stedet for korn; Halmballer eller briketter?; Hvor meget energi er der i pil?; 4. Robotter skal høste græs fra enge; Er forgasningsteknologien klar til markedet?; Fra gylle til gas og biokul; Effektiv brintfremstilling; IRD Fuel Cells solgt til energiselskabet TREFOR; Det er for dyrt at bruge brint som el-lager; Nyt mega-anlæg skal forvandle metangas til benzin; Fire nye 2G bioraffinaderier i drift i år; Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi; Første 2G bioraffinaderi i USA; 30-40 procent mere biogas med ekstrudering; “Grønt kul” til fremtidens kraftværker; Optimering af termisk biomasseforgasning; Dybstrøelse i biogasanlæg;

FiB 50-2014.pdf
DONG dropper termisk forgasning; Partnerskab skal sætte skub i termisk forgasning; GoBiGas – et år efter opstart; Forgasning og brint skal blive til grønt biobrændstof; Prisen på brint skal reduceres markant; To vindmøller og et biogasanlæg = brændstof til 9.000 biler; Fosfor fra spildevandsslam skal genanvendes; Når biogasanlægget lækker gas; Sand er godt for køerne men skidt for biogasanlæggene; Sæt strøm til biogasanlægget; Robot hjælper med at udvikle fremtidens biobrændstoffer; Nyt enzym kan omdanne brugt fritureolie til biodiesel; DONG sætter bioethanolanlæg i Kalundborg på standby; Første 2G-ethanolanlæg i Slovakiet; Brændselsceller uden platin; Få varme ud af røgen – også ved halmfyring; Forskningscenter for bioteknologi til bioenergi; Overvågning af brændselsceller; IEA Hydrogen Implementing Agreement 2011-2014; Grøn naturgas; Koordinering af elektrolyseprojekter; 15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum; Online teknik til måling af gas fra forgasningsanlæg; Bedre og billigere tankstationer til brint;

FiB 51-2015.pdf
Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt; Skive Fjernvarme: Nu begynder det at ligne en succes; Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas; Brødrene Madsen har styr på gassen; Sådan fremtidssikrer du dit biogasanlæg; Søpunge kan fordoble produktionen af biogas; Brintlagre på “slankekur”; 200.000 driftstimer med mikrokraftvarme; 3.000 nye mikrokraftvarmeanlæg i 2018; EU tester 1.000 mikrokraftvarmeanlæg; CEMTEC får ny bevilling til grønne gasser; EU har rigeligt med restprodukter til 2G biobrændstoffer; Danske studerende er førende i økokørsel; Skotter vil lave biobrændstof af restprodukter fra whisky; Ensilering af biomasse; Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler; Fremtidens biodiesel; Dioxin i forbrændingsanlæg; Dansk mikrokraftvarme – fase 3; Brændselsceller til store arbejdskøretøjer; Brændselsceller til forgasningsgas; Mikrokraftvarme med SOFC brændselsceller;

FiB 52-2015.pdf
Græs er fremtidens biomasse; I Foulum udvinder de olie af græs; Når høns og grise spiser græs; Et batteri til 600 milliarder kroner; Polygeneration – hvad er nu det for noget?; I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas; 1 million tons havaffald = 250.000 tons flis; Tager til USA for at se på dansk biomasseovn; Audi satser på en bred palet af bæredygtige brændstoffer; Forskere ser på alternative biobrændsler; Nu skal der gøres noget ved de utætte biogasanlæg; Biogasanlæggene kan nu få fat i det attraktive madaffald; 700 nye arbejdspladser i jyske biogasprojekter; Minister så på biogasanlæg til tang; Biogas til både el og varme; Endnu en verdensrekord til DTU; En tredjeplads til brintbilen fra Aalborg; H2 Logic bliver en del af norske NEL; Nye projekter under Det Frie Forskningsråd; Svenskerne laver gammelt brød om til bioethanol; SOFC brændselsceller til mikrokraftvarme; SOFC brændselsceller i et intelligent elnet; Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder;

FiB 53-2015.pdf
Brændselsceller og batterier er et godt makkerpar; Nu kan man tanke brint syv steder i Danmark; 15 millioner til miljøvenlig transport; Her bliver dybstrøelse og madaffald til gas; Biogasproduktionen kan tredobles på få år; Maabjerg risikerer af miste EU-støtte; Metantab fra biogasanlæg; Biogasanlæggene kan vænne sig til halm; Halmpiller direkte fra marken; Millionbesparelse ved tunge halmballer; Ny effektiv halmopriver; Vi har brug for decentrale brændstoffabrikker; Brint i naturgasnettet har lange udsigter; Brændselsceller til smartphonen og den bærbare; Mikrokraftvarme – i og uden for Danmark; Brændeovne i København er bedre end deres rygte; Erhvervslivets investeringer i forskning er stagneret; Danske forskere har stort udbytte af EU’s programmer; Er batterier eller brint bedst til biler?; Hvem er bedst til at formidle forskning?; Neste vil producere grøn flaskegas fra 2016; Europæisk brint- og brændselscelleprogram; Flexifuel – fra biomasse til olie;

FiB 54-2015.pdf
EUDP styrkes med ny global forskningspulje; Den intelligente brændeovn har autopilot; Lad biogasanlæggene komme til biomassen; Med brint i tanken bliver biogas til naturgas; Opgraderingsanlæg i miniformat; Biogasanlæg til tang indviet i Solrød; Region Midtjylland vil have biogas ind i transportsektoren; Mere biogas og flere fødevarer; 25 år med forgasning – hvor langt er vi nået?; 19. Svensk DME-anlæg truet af lukning; BMW vil udvikle ny teknik til lagring af brint; GM og den amerikanske hær tester brintbil; Naturgas er ikke meget bedre end diesel; Biomasse til el og varme skal begrænses; Vi kan tjene penge på at reducere CO2-udledningen; Ny klimabeskyttelse til brændselscellesystemer; Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3; Succesfuld afprøvning af brintbiler og tankstationer;

FiB 55-2016.pdf
Halmbiogas kan gøre energisystemet bæredygtigt; Billig og effektiv opgradering af biogas; Ny regnskov kan opsluge store mængder kulstof; Biogasanlæggene skal have “sund morgenmad”; Sådan kan produktionen af biogas optimeres; Vi når ikke biogasmålet i 2020; Nyt pilotanlæg konverterer CO2 til metangas; 9.000 kilometer på én liter benzin; Det koster at fyre i en gammel brændeovn – især i byerne; Stort potentiale i energipil; Røgen fra kraftværker bliver til flydende brændstof; 30 procent vindmøllestrøm kan lagres i gasnettet; Norge får Nordeuropas største biogasanlæg til flydende gas; Nye værktøjer til planlægning af affaldshåndtering; Brint i biogasanlæg; Selektiv hydrolyse – fase 3; Succes med halmbriketter til biogasanlæg; Robuste metalbårne brændselsceller; Fremstilling af brint via PEM-elektrolyse; MeGa-stoRE konverterer vind-el til metangas;

FiB 56-2016.pdf
Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof; Anlæg til halmethanol et skridt nærmere målet; Kapaciteten tredobles med ny brinttankstation; Anlæg til halmethanol er fortsat under indkøring; I luften med biobrændstof i tanken; Brint og CO2 bliver til diesel; Induktionsvarme kan gøre brintproduktionen decentral; Skotland vil bruge brint til at skabe balance i elnettet; Hidtil ukendt bakterieart fundet i biogasreaktorer; Brændselscelleprojekt fik årets ForskEl-pris; Europa kan fordoble produktionen af træbiomasse i 2030; Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015; Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014; Formidling af forskningsresultater i 2014-2016; Effektiv produktion af tryksat brint; BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift;

FiB 57-2016.pdf
Frivillig ordning skal hindre metantab fra biogasanlæg; Bedre metoder til måling af metanudslip efterlyses; København dropper DONGs affaldsraffinaderi; Værdien af biogas er andet end kroner og ører; Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas; Sådan optimeres produktionen af bioenergi; Kan halm brænde rent?;  JUST EAT tester methanoldrevet brændselscellebil; Nyt forskningscenter vil finde en genvej til grøn olie; Gas – også i fremtiden; Fabrikker til 2G bioethanol står stille det meste af tiden; Er brintbilen for dyr?; Mere bæredygtig biomasse; Gasnettet som fremtidens lager for vedvarende energi; Røggasfilter til halmkedler; Intelligente og effektive brændeovne; Fremstilling af SOFC- og SOEC-celler;

FiB 58-2016.pdf
Danske brændselsceller sætter verdensrekord i levetid; Brint er også til den tunge transport; Norge vil være først med brintfærger; Brintdrevet megatruck med 1.000 hestekræfter; Kampen om den billige vindmøllestrøm; Nu skal autoteknikere på kursus i biler med brændselsceller; Svalbard kan blive verdens første brintsamfund; Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof; Nye EU-krav til biomassekedler fra 2017; Skal halmen i biogasanlæg?; Når teknologivirksomheden mangler kapital; Er fire promille en god idé?; Dybstrøelse – også til ældre biogasanlæg; Nyt elektrofilter kan fjerne 98-99 procent af støvet fra halmfyring; MycoFuelChem – nye veje for produktion af biobrændstoffer og biokemikalier; Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi; Effektiv produktion af brint – baseret på induktiv opvarmning; Keramiske membraner til iltblæst forgasning; Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol; Effektiv fremstilling af 2G bioethanol;

FiB 59-2017.pdf
“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan; Termisk forgasning får hård konkurrence fra biogas og naturgas; Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen fra halmfyr; Kompakt træpillefyr med balanceret aftræk; Når haveaffald bliver til flis; Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet; Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg; Bioenergiklyngen omsætter for 25 milliarder og skaber 11.500 jobs; Mikrokraftvarme på vej ud til de europæiske forbrugere; Gennembrud for dansk udviklet brinttankstation; Biostøvfyring på centrale kraftværker; Modulopbyggede nødstrømsanlæg; Gasrensning til biomasseforgassere; IEA-samarbejde om brint i IEA i 2015-2016; IEA-samarbejde om brændselsceller i 2014-2016; IEA-samarbejde om biogas i 2014-2016; IEA-samarbejde om brint og brændselsceller i 2014-2016; Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation;

FiB 60-2017.pdf
Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs; Hele Danmarks forbrug af naturgas kan erstattes med biogas; Halm booster gasproduktion fra gylle; Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme; Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder; Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk; Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø; På vej mod metanolsamfundet; Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv; Andenplads til DTU Roadrunners; Automatisk sortering af dagrenovation; Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe; Energi og gødning fra slam og andre restprodukter; Nødstrømsanlæg med brændselsceller til metanol; Opgradering af biogas med vindmøllestrøm; Billigere anlæg til produktion og køling af brint; Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg;

FiB 61-2017.pdf
Biogasanlæg kan være med til at skabe balance i elnettet; Nu kan madaffald blive til biogas og gødning; Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas; Stort erhverspotentiale i flydende biogas; Verdens største anlæg til flydende biogas; Effektiv omrøring sætter skub i gasproduktionen; Termisk forgasning i et presset marked; Fra Gedser til Skagen med brint i tanken; Brintbusser kan give brintbranchen et tiltrængt løft; Danske brændselsceller i tysk turistbåd; Ny effektiv halmopriver til den mere genstridige halm; Spark dæk på en brintbil; PEM brændselsceller bliver bedre og bedre; Test af brændsels- og elektrolyseceller; Nye legeringer til polymer brændselsceller; Mere pålidelige brint og brændselscellesystemer; Eksport af metanoldrevne brændselsceller til seks lande;

FiB 62-2017.pdf
Træaffald i skoven belaster klimaet mere end ventet; EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg; Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas; Den mobile pillepresser lader vente på sig; Halmcentraler skal sikre en effektiv udnyttelse af halmressourcen; Skærpede krav til halmfyr udskudt til 2022; Synergieffekt ved halm og husdyrgødning er undervurderet; Biogas og brint kan gøre gasnettet grønt i 2035; Metangas fra skibsmotorer kan ødelægge klimagevinsten ved biogas; BioSynergi lukker og slukker; Verdens største fabrik til produktion af HT-PEM brændselsceller ligger i Aalborg; Alverdens fluid bed-eksperter samlet i Skive; GUDP støtter to nye græsraffinaderier; Modelværktøj kan være med til at styre biogasproduktionen; Elopvarmet forgasser kan være med til at lagre el som gas; Metanol giver elbilen samme rækkevidde som en benzinbil;

FiB 63-2018.pdf
Metan fra skovene – mere mellem himmel og jord; Nyt elektrofilter fjerner effektivt partikler fra brændeovnen; Den perfekte brændeovn; Forureningen fra nye brændeovne halveret siden 2002; Brint kan reducere behovet for biomasse; Elektrolyseceller klarer fint det danske vejrlig; Næringsstoffer fra spildevand kan sætte skub i produktionen af energiafgrøder; Brintbranchen prøvekører spritny brintbil fra Hyundai; Måling af vandindholdet i flis – en udfordring; Nu er brintbusserne sendt i udbud; På vej mod keramiske elektrolyseanlæg i 2020; Nye modeller til optimering af biogasproduktionen; Høst og håndtering af enggræs til biogasanlæg; Halm og roetoppe er det ideelle kraftfoder til biogasanlæg; Robuste HT-PEM brændselsceller til smart grid; Dansk-koreansk samarbejde om HT-PEM brændselsceller; Bakterier konverterer brint og kuldioxid til metangas; Opbevaring af brint under tryk og som fast stof;

FiB 64-2018.pdf
Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar; Ny strategi for termisk forgasning af biomasse; Kan forgasningsanlæg blive konkurrencedygtige?; Fremtidens forgasningsanlæg skal være ti gange større end i dag; Nu er der over 1.000 forgasningsanlæg i Europa; Fjernvarmekedler kan blive fremtidens forgasningsanlæg; Hvad er bedst: Gaslagre eller batterier?; Mere naturskov vil belaste klimaet; Hvor meget metan udleder danske biogasanlæg?; Brændefyring har brug for et teknologisk tigerspring; Forskere knækker koden til at lave flybrændstof af træaffald; Brintbranchen gentager succesen fra Folkemødet 2017; Ny teknologi til opgradering af biogas; Kommercialisering af brintteknologier; Ren ilt til forgasning og transportbrændstoffer; Optimering og udvikling af brændselscelleplatform; Storproduktion af miljøvenlige brændselscellesystemer; Brændselsfleksibelt mikrokraftvarmeanlæg; Formidling af forskningsresultater i 2016 – 2018;

FiB 65-2018.pdf
Dall Energy foran stort europæisk gennembrud; Forgasserovn redder økonomien i nordjysk varmeværk; Fremtidens forgasningsanlæg skal levere metangas; Polygeneration – fremtidens energianlæg; Konvertering og forædling af grøn strøm kan blive et nyt dansk industrieventyr; Nu har Danmark et af Europas største brintanlæg; Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive; Find viden om biomasseforbrænding gennem IEA; Danske brinttankstationer gør Island grønnere; Nu bliver det snart muligt at fjerne partikler fra brændeovne; For 150 kroner om måneden kan vi slippe helt for fossile brændsler; Grænsen for tilbageførsel af aske til skov og mark kan hæves; Partnerskabet for termisk forgasning; Ny viden om mikroorganismer i biogasanlæg; Levetid for keramiske brændselsceller;

FiB 66-2018.pdf
Sidste nummer af den trykte udgave af FiB; Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer; Elektrofuels: Teknologien virker – men det er dyrt; Elektrofuels: Start med CO2 fra biogas; Klimaeffekten fra biogasanlæg kan øges markant; Halm uden voks kan give masser af biogas; Nye EU-krav og ny database til biomassekedler fra 2020; Mindre fjernvarmeværker kan også have glæde af røggaskondensering; Biogassamarbejde på tværs af Atlanten; Katalysator kan vende op og ned på markedet for biobrændsler; Vil bygge verdens største fabrik til metanoldrevne brændselsceller; Billige biobrændsler er besværlige biobrændsler; Intelligent styring af biomassekedler; Brint kan gøre bioolie fra pyrolyse brugbar; Korrosion i biomassefyrede kraftvarmeværker; Forbehandling af halm til biogasanlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 01/2009
Kan grise lide energiafgrøder?; Europas største forgasningsanlæg er nu i drift; Shell satser udelukkende på biobrændstoffer; Mikroorganismer kan omdanne CO2 til metan;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 02/2009
Varmere klima giver mere bioenergi; Markant større gasproduktion med hydrolyse; Grisene har det godt – og afgrøderne klarer sig; Vend bålet på hovedet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 03/2009
Kapitalindsprøjtning på 83 millioner til Stirling DK; Biobrændstof slår traditionelt flybrændstof; Anden generations bioethanol klar til klimakonference; Database om biobrændstoffer; Billigere biobrændstof med nyudviklet membran; Gensplejset græs skal bruges til biobrændstoffer; Energiafgrøder skal rense jorden omkring Tjernobyl;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 04/2009
Gyllefibre kan afbrændes i mindre stokerfyr; Introduktion om alger til energiformål; Stort behov for udvikling af biogasprocessen; Planter skal blive til små grønne fabrikker; Miljøminister indvier anlæg til produktion af bioolie; Lavteknologisk gylleseparering;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 05/2009
To-delt brændkammer giver 30 procent mere el; Hvad er CHEC?; Forgasning er vejen til billig og miljøvenlig ethanol; Fra biomasse til gas og ethanol; Fluelarver kan levere brændstof og foder; Dansk energiforskning henter betydelige midler fra EU; EU vil have tredoblet støtten til energiforskning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 06/2009
Nyt ethanolanlæg bringer Danmark i front; Produktionsanlæg til 2. generationsbiobrændstoffer har lange udsigter; Inbicon satser på Novozymes; Olieselskaber tror på alger; Kraftværk skal udstyres med anlæg til bioforgasning; Stirling Danmark klar til klimakonference;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 07/2010
Billigere og bedre kedelanlæg; Bioenergi kan dække hele verdens energiforbrug i 2050; Algeforskningen får sit eget center;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 08/2010
Svenskerne først med biodiesel fra træ; Fra træaffald til biodiesel; Gylle og energiafgrøder kan dække ti procent af energiforbruget; Halmudbyttet kan øges med 50 procent; Fokus på grøn forskning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 09/2010
Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller; Bedstemor And bil med brændselscelle; Svenskerne satser på flere slags “grøn” gas; Seriedrift og recirkulering af fibre sætter skub i gasproduktionen; Sådan fungerer biogasanlægget; Hvor farlig er brænderøg?;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 10/2010
Sverige indvier fabrik til biodiesel fra træ; Grønlands første brintanlæg; Halm er ikke bare halm; Genvej til brintsamfundet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 11/2010
180 millioner til biomasse og brændselsceller; Kartofler skal blive til gas; Forgasningsstrategi fra Dansk Gasteknisk Center; Biogas er bedst og billigst; Gylleseparering i Tyskland; H2 Logic investerer millioner i ny brintteknologi; Halmethanol klar til brug;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 12/2010
Danske skove kan levere mere energi; Statoil vil have tang i tanken; Statoil har modtaget første sending halmethanol; – det kan rense havet for næringsstoffer; Lastbil til biogas og biodiesel; Bedre biodiesel med enzymer;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 13/2010
Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU; Økonomien i biobrændstoffer; Byaffald kan bruges som gødning; Nu kan danske bilister fylde halm i tanken; Mindre halm, mere husdyrgødning og mere træ til energiformål; Traktor forsynes med brint fra solceller eller biogas; Mørke udsigter for Catliq; Scania satser på ny motortype til biobrændstoffer; Massiv interesse for nyt algeforskningscenter; Tyskland er førende med affaldsforgasning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 14/2010
Kina køber dansk teknologi til brændselsceller; Biogas og lagring af kulstof; Brint i naturgasnettet; Renere aske fra affaldsforbrænding; Norsk færge med danske brændselsceller; Biodiesel kan øge risikoen for kræft; Nye busser skal køre på en blanding af diesel og biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 15/2011
Norsk forsker får pris for at “vende bålet på hovedet”; Partikeludslippet kan halveres; Ny gærtype kan omdanne træ til bioethanol; Landbruget kan næsten halvere udslippet af drivhusgasser; Følg Grøn Vækst-agendaen; Biodiesel skader ikke mere end almindelig diesel; Bakterier kan nedbryde cellulose til lettilgængelige sukkerstoffer; Enkel og billig opgradering af biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 16/2011
En halv milliard i støtte til svensk forgasningsanlæg; Sydkoreansk bilkoncern vil have flere brintbiler ud på de nordiske veje; Ung bioteknolog vil bruge skimmelsvamp til fremstilling af olie; Med flydende biogas i tanken; Tyrkiet overtager dansk teknologi til produktion af bioolie; Alger til brint og bioenergi;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 17/2011
Amerikanerne vil flyve på kyllingefedt; Forsinket klimaeffekt ved bioenergi; Danmarks grønne vækst er unik; Ny handlingsplan for kraftvarme til biomasse; Første spadestik til verdens største cellulosebaserede ethanolanlæg; 150 brinttaxaer indtager London inden 2012;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 18/2011
Transportsektoren vil have bæredygtig biofuel; 400.000 boliger vil kunne få energi fra brændselsceller; Ny brintbil krydser Danmark; Massiv støtte fra EUDP til bioenergi, brint og brændselsceller; Danmark når EU-mål om penge til forskning; H2 Logic klar med nye gaffeltrucks til brint; Kineserne vil have 2 G bioethanol; 50 millioner kroner afprøvning af brintgaffeltrucks; Flydende biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 19/2011
Flot femteplads til økoracer fra Aalborg Universitet; Danmarks hurtigste tankstation til brint; Svensk algedyrkning på toppen af kraftværk; Massiv støtte fra EUDP til brint og brændselsceller; Nu gi’r den gas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 20/2011
Brændselsceller på Danmarks Smukkeste Festival; Flere eller færre midler til EUDP?; Status for forgasning; Forgasningsanlæg til transport; Forgasningsanlæg til kraftvarme; Dansk biomasseekspert udnævnt til professor i Kina; Hurtig vurdering af gaspotentialet i græs; Energipil kan bruge masser af gødning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 21/2011
Ny metode til produktion af bioethanol; Nøglen til succes kræver et bredt perspektiv; Tørring af madaffald til biogasanlæg; Norge styrker forskningen i alger; Bybusser med brint i tanken; Salg af mikrokraftvarme boomer i Japan; EUDP skaber forretning inden for ny energiteknologi; 10.000 nye arbejdspladser indenfor bioenergi; Foulum vil teste biokedler; Oversigt over termiske forgasnings anlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 22/2011
Volvo har succes med DME som brændstof; Serieproduktion af brintbiler fra 2012; Østersøregionen viser vejen inden for bioenergi; Brændeovne forurener fortsat;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 23/2012
341 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller; Lokale biogasnet i Europa; Forskere og Concito finder fælles fodslag; Brintbiler kan skabe 6.000 nye arbejdspladser; Plast i biogasanlæg; Tank elbilen med brint på 3 minutter – nord for polarcirklen;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 24/2012
EU sætter fokus på “grønt kul”; Indiske alger skal bruges til brændstof og fødevarer; Oslo får busser til biogas og brint; Forskere fra Norden vil omdanne sollys til metanol; Fakta om metanol; Dansk Fjernvarme vil have PSO-afgift til forskning; Verdens største forskningsprogram et skridt nærmere; Brintracer skal være klar til Le Mans i 2013; Anden generations bioethanol kan erstatte halvdelen af verdens benzinforbrug; Hvordan flytter man 400.000 tons halm?;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 25/2012
Mega bioraffinaderi nærmer sig målet; Bedre biodiesel med enzymer; Italienere bygger verdens største halmbaserede bioethanolanlæg; Få overblik over dansk energiforskning; Om ti år er 2G bioethanol rentabelt; Energiaftalen kan blive et gennembrud for brintbiler;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 26/2012

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 27/2012

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 28/2012

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 29/2012

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 30/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 31/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 32/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 33/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 34/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 35/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 36/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 37/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 38/2013

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 39/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 40/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 41/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 42/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 43/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 44/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 45/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 46/2014

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 47/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 48/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 49/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 50/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 51-52/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 53/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 54/2015

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 55/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 56/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 57/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 58/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 59/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 60/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 61/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 62/2016

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 63/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 64/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 65/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 66/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 67-68/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 69/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 70/2017

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 71/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 72/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 73/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 74/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 75/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 76/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 77/2018

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 78/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 79/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 80/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 81/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 82/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 83/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 84/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 85/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 86/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 87/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 88/2019

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 89/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 90/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 91/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 92/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 93/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 94/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 95/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 96/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 97/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 98/2020

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 99/2020

Comments are closed.