forskning i bioenergi

Arkiv for FiB 2004 – 2020

FiB 01-2004.pdf (english version 01-2004-UK )
Stirlingmotor til biobrændsler; Bioenergi til økologisk jordbrug; Ethanol-projekt; fortsat adgang til international forskning; fra gylle til brint eller råolie; nyt center for biogas og gyllebehandling;

FiB 02-2004.pdf (english version 02-2004-UK)
Hvordan får vi bedst udviklet teknologien; Sådan fremmes udviklingen; Opfinderen og forretningsmanden; Hitachi køber dansk udviklet forgasser; Eksotisk forskning i bioenergi; Kina vil bruge dansk ethanolforskning;

FiB 03-2004.pdf (english version 03-2004-UK)
Fokus på biobrændsler; Halmballer er blevet umoderne; Halm- og træpiller er blevet moderne; Mindre halm – mere træ; Opfølgningsprogrammet; Priserne nærmer sig hinanden; Tungere halmballer – spar 100 millioner; Flis er ikke bare flis;

FiB 04-2004.pdf (english version 04-2004-UK)
Fokus på biogas; Internationalt center for gylleteknologi; Europas største forsøgsanlæg til biogas og gylleseparering; Nyt videncenter for husdyrgødning; Nedmuldning af halm har kun begrænset effekt; CO -afgifter skal bruges til bioenergi; Asken skal tilbage til skoven

FiB 05-2004.pdf (english version 05-2004-UK)
Røggasrensning; Kalium, klor og svovl i halmfyrede kedler; Fællesprojekt om ristefyrede kedler; Computerværktøj; Avancerede målinger; Test af additiver; Forbedret elproduktion ud fra affald; Fra atomkraft til bioenergi; Nyt forskningscenter for biobrændstoffer;

FiB 06-2005.pdf (english version 06-2005-UK)
Færre penge til biomasse; Ny strategi for flydende biobrændstoffer; Smitterisiko ved separering af gylle; Tjærefri forgasning – vejen til succes; BiogasForum Öresund – en platform for samarbejde om biogas;

FiB 07-2005.pdf (english version 07-2005-UK)
Fra halm til gas; Standarder for biobrændsler; Biomassefyrede kraftvarmeværker; Seks millioner kubikmeter biogas går tabt; Kritik af nyt videncenter for biogas; Fra halm til ethanol;

FiB 08-2005.pdf (english version 08-2005-UK)
Fremtidens biomasse til biogas; Ærø får landets første ethanolanlæg; Forskningsfokus åbner nye muligheder; Når reaktoren går død; Forgasning af husdyrgødning;

FiB 09-2005.pdf (english version 09-2005-UK)
Tilskud til energiforskning; Biogasreaktorer i serie kan give op til 15 procent mere gas; Møde om forskning og udvikling; Konference om energiforskning; Forbehandling af gyllefibre kan give op til 60 procent mere gas; Halm og gas på Fynsværket;

FiB 10-2005.pdf (english version 10-2005-UK)
Fra møg til røg; Haves: penge Mangler: gode ideer; Forgasning af fiberfraktionen fra biogasanlæg; Forgasningsanlæg i ubemandet drift; Indvielse af ethanolprojekt;

FiB 11-2005.pdf (english verison 11-2005-UK)
Gennembrud for ethanolforskning; Hæld sprit på knallerten; Fast møg giver mere energi; Afbrænding eller Forgasning; Biogas og ethanol;

FiB 12-2006.pdf (english version 12-2006-UK)
Nye forskningsstrategier; Landbrugets forskningsstrategi; Bioteknologisk forskningsstrategi: Opfugtning af forbrændingsluft; Stort forsøgsanlæg til biogas; Højere gasudbytte fra husdyrgødning; Lugtgener fra biogasanlæg;

FiB 13-2006.pdf (english version 13-2006-UK)
Optimering af biogasprocessen; Ustabil proces kostede en million kroner; Fra gas til flydende Brændsler; Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel af fast biomasse; Stirling-motoren er Produktionsklar;

FiB 14-2006.pdf (english version 14-2006-UK)
EU satser på vedvarende energi; Mangelfuld viden om gas fra gylle; Ansøgninger til PSO og EFP; Halm og energiafgrøder i biogasanlæg; Forsøgsanlæg for hele branchen; De mange muligheders anlæg; Energiudbyttet fra biomasse kan fordobles; Støver din nabo; Ny rekord for brændselsceller;

FiB 15-2006.pdf (english version 15-2006-UK)
Er det her noget kineserne vil købe? ; “Skipper Skræk plante” som energikilde; Flere penge til forskning – især fra EU; Ny teknologi gør det ikke alene; Energieksporten til Kina tredoblet; Nu kan pillefyret producere el; Udstyr til bioenergi skal være hyldevare; Ny rekord for økobil;

FiB 16-2006.pdf (english version 16-2006-UK)
Dansk bioethanolanlæg indviet; Store forventninger til teknologien; Nye forskningskontorer; Hvor meget lugter et biogasanlæg; Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg; Ny teknologi til produktion af bio-olie;

FiB 17-2006.pdf (english version 17-2006-UK)
Turbo på forskning i biobrændstoffer; 12 millioner kroner til et nyt bioraffinaderi; Bioenergien blev top-scorer; Brænde er en overset ressource; Brændeforbruget langt større end antaget; Hvor langt kan vi køre på en hektar?; Kvælstofomsætning i biogasanlæg; Biodiesel fra fedtsugninger;

FiB 18-2006.pdf (english version 18-2006-UK)
Forskere strides om biobrændstoffer; Lad bilerne køre på græs; Den miljøvenlige brændeovn; 20 procent mere el med to reaktorer; Tjærefri forgasning i stor skala; Rens røgen og spar på halmen; EUDP skal afløse EFP; Biogas og naturgas til transport;

FiB 19-2007.pdf (english version 19-2007-UK)
World Energy Showroom; 1.000 driftstimer med forgasningsanlæg; Biobrændstoffer i strid modvind; Grisefedt og affald bliver til diesel; Anlæg til bioethanol på Bornholm; Nye typer kraftfoder til energiformål; Fremtidens biogasfællesanlæg; Brug ikke halm til biobrændstoffer;

FiB 20-2007.pdf (english version 20-2007-UK)
Europas største forgasningsanlæg; Den tjærefri og den ultimative forgasser; Dødens gab; Stabil drift efter ti års indkøring; Forgasning af besværlige biobrændsler; Ud med naturgas – ind med flisgas; Forskning skal blive til forretning; Fjern stanken – kom en alge i tanken; Skal vi droppe biobrændstofferne?;

FiB 21-2007.pdf (english version 21-2007-UK)
Tredje generations biobrændstoffer; En udfordring for forskerne; Flere penge til demonstrationsanlæg; Elbilen vinder over biobilen; Videnskabeligt pillearbejde; Skorstensfiltre giver milliardbesparelse; Udlandet har fokus på mindre anlæg; Biogas bør have topprioritet; Afsluttede projekter; Mere el fra affald;

FiB 22-2007.pdf (english version 22-2007-UK)
Biomasse omsættes direkte til strøm i nyudviklet brændselscelle; Fremtidens minikraftværk; Weiss bygger videre på DTU’s forskning; Fra spildevandsslam til grøn olie; Genetablering af biogasprocessen; Biogasforsøg i stor skala; Kurser for projektansøgere; Afsluttede projekter; Biodiesel skåner helbredet – men belaster miljøet;

FiB 23-2008.pdf (english version 23-2008-UK)
Kampen om biomassen; Landbruget kan femdoble produktionen af bioenergi; Græs er ægte grøn energi; Algesuppe kan blive fremtidens brændstof; Gårdbiogas med ny teknik; 50 millioner til biobrændstoffer; Vi har brug for bioraffinaderier; Flishugst må ikke ødelægge skoven; Afsluttede projekter; Støtte til forskning;

FiB 24-2008.pdf (english version 24-2008-UK)
Hvornår kan vi tanke olie fra alger?; Byg halmpresseren om til en oliepresser; Tyskland omdanner træ til diesel; – det vil svenskerne også gøre; – og Shell vil teste brændstoffet i Le Mans racer; Massiv støtte til DONGs ethanolprojekt; Nyudviklet forgasningsanlæg skrottes; Hvordan bliver forskning til forretning?; Afsluttede projekter; Fra alger til benzin;

FiB 25-2008.pdf (english version 25-2008-UK)
Strategi for biogasforskningen; Biogasforskningen på nyt spor; Kend bakterierne i din biogasreaktor; Danmark får færre midler fra EU; Ny teknik skal optimere biodiesel; Danskerne elsker deres brændeovne; Bedre brændeovne; Byggestart for ethanolfabrik; Afsluttede projekter; Lastbiler skal køre på DME;

FiB 26-2008.pdf (english version 26-2008-UK)
Det er nu eller aldrig; 37 millioner fra PSO til bioenergi; Metanol kan sætte skub i salget af elbiler; Kulstof er lige så vigtig som energi; Bæredygtige biobrændstoffer; Vælg de rigtige afgrøder til biogasanlægget; Online styring af biogasprocessen; Nye ansøgningsrunder; Afsluttede projekter; Historisk løft til energiforskning;

FiB 27-2009.pdf
Uden biologien går det ikke; Biogasol fik hele EUDP’s pulje til biobrændstoffer; Forskere skal samarbejde om biobrændstoffer; Pil kan rense spildevand og lagre kulstof; En national handlingsplan for bioenergi; Hajkød og makroalger bliver til biogas; Husdyrgødning bør kildesorteres; Hønsemøg er en overset ressource; Afsluttede projekter; Japans industrigigant vil bruge dansk teknologi;

FiB 28-2009.pdf
Mikrobølger kan lave halm om til olie; Varmere klima giver mere bioenergi; Affald kan give os gratis brændstof; Fra affald til benzin, el og varme; Europas største forgasningsanlæg er i drift; Forskningsstrategi for biogas; Biogas på vej ud i naturgasnettet; Markant større gasproduktion med hydrolyse; Kan grise lide energiafgrøder?; Afsluttede projekter; Lolland vil have testcenter for alger;

FiB 29-2009.pdf
Skal biogasforskningen ud på anlæggene?; Alger på naturens betingelser; Søsalat giver 45 tons tørstof/hektar; Stabil drift for anlæg der laver halm til olie, Gylle og kloakslam bliver til råolie; Hvor meget halm er der i overskud?; Afsluttede projekter; HaldorTopsøe vil fremstille benzin af træ;

FiB 30-2009.pdf
Mere biogas med kemisk affaldssortering; Volvo vil bruge flydende biogas; Fang alger med liner; Røggas giver over 40 procent mere søsalat; Biogas og andet godt i søsalat; Bioethanol fra halm er en dyr løsning; Optimering af biogasproduktionen; Afsluttede projekter; 125 millioner til benzin fra træ;

FiB 31-2010.pdf
Forgasning af restprodukter kan blive et hit; DONG Energy satser på forgasning; Billigere og bedre kedelanlæg; Algeforskningen får sit eget center; Eksperter i forbrænding og forgasning; Bioenergi kan dække verdens energiforbrug; Biogas kan dække ti procent af energiforbruget; Svenskerne først med biodiesel fra træ; Bioenergiforskning i Kina; Afsluttede projekter; Pilletest i stor skala;

FiB 32-2010.pdf
Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller; Genvej til brintsamfundet; Grønlands første brintanlæg; Bedstemor And-bil med brændselscelle; Brint kan give biogassen et løft; Bedre fodring giver mindre gas; Seriedrift og recirkulering af fibre sætter skub i gasproduktionen; Svensk husholdningsaffald bliver til gas; Svenskerne satser på “grøn” gas; 14. Hvor farlig er brænderøg? Brændeovne er blevet mere miljøvenlige; Ristede biobrændsler; Halm er ikke bare halm; Status for bioforgasning; Dyrt at være pioner; Afsluttede projekter i 1. kvartal 2010; Sverige indvier fabrik til biodiesel fra træ;

FiB 33-2010.pdf
Nu skal brændselscellerne ud på markedet; Brændselsceller kan opgradere biogas; Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund; Banebrydende bioethanol; Statoil vil have tang i tanken; Statoil har modtaget første sending halmethanol; Tang kan rense havet for næringsstoffer; Naturlig tørring af brænde; Kartofler skal blive til gas; Danske skove kan levere mere energi; Biogas er bedst og billigst; Drys bagepulver i biogassen; H2 Logic investerer millioner i ny brintteknologi; Afsluttede projekter; Raffineret affaldsbehandling;

FiB 34-2010.pdf
Brint bliver billigere end batterier; Markant prisfald på elektrolyse; Norsk færge med danske brændselsceller; Kina køber dansk teknologi til brændselsceller; Markant større gasudbytte ved forbehandling; Husdyrgødning kan give mere gas; To reaktorer er bedre end én; Fem procent mere gas med to reaktorer; Koldpresset rapsolie giver flere havarier og flere partikler; Biodiesel kan øge risikoen for kræft;  Grønt lys til Biogasol; Nye busser skal køre på en blanding af diesel og biogas; Økonomien i biobrændstoffer afhænger helt af olieprisen; Scania satser på ny motortype til biobrændstoffer; Renere aske fra affaldsforbrænding; Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU; Restprodukter – en uudnyttet resurse; Byaffald kan bruges som gødning; Over en milliard til energiforskning i 2011; Afsluttede projekter; Strategi for termisk forgasning;

FiB 35-2010.pdf
Affald kan øge produktionen af biogasmed 75 procent; Ny metode til bestemmelse af gaspotentialet i biomasse; Kvælstof kan kvæle produktionen af biogas; Halmforgasning i stor skala; Halm i biogasanlæg; Daimler: Brintbiler bliver snart billigere end elbiler; Halm gennem tiderne; Danske brændselsceller er i verdensklasse; Fra håndarbejde til masseproduktion; Brændeovn med saltlager; FORCE efterlyser problembrændsler; Dansk opfinder af biomasseovn nomineret til EU-pris; Afsluttede projekter; 16 millioner til nyt biogas-koncept;

FiB 36-2011.pdf
509 kilometer på en liter benzin; I 2015 kommer brintbilerne på gaden; Brændselsceller skal være en del af det intelligente elnet; Nyt anlæg til halmolie hos grønt energiselskab; Fremtidens brændstof hedder DME; Lastbil til flydende biogas; Prestigefyldt patentpris til Dall Energy; Fra bioaske til gødning; Gaspotentialet i husdyrgødning; Lyt til dit biogasanlæg; Kan man køre på halmgas?; Affald skal behandles nænsomt; Sådan hæver man tørstofindholdet i gylle; Mere gas med mekanisk forbehandling; Millioner til brændselscelleforskning; Lettere og billigere adgang til forskning; Afsluttede projekter; Fæld stammerne og fjern rødderne i én arbejdsgang;

FiB 37-2011.pdf
Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet; Plastmembran kan opgradere biogas; Er biobrændstoffer bæredygtige?; Udgifterne til opgradering af biogas kan halveres; Biogas kan dække ti procent af Danmarks energiforbrug; Energiudbyttet fra køkkenaffald kan fordobles; Energiafgrøder – det rene gas?; Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver; Miljøvenlig transport kræver massive tilskud; Holstebro kan blive hjemsted for grønt energicenter; Inbicon opruster; “Snehvide” og de syv små affaldskamre; Mobilt anlæg til gasrensning; BioSynergi fik årets ForskEL-pris; EUDP fik ansøgninger for 1,3 milliarder i 2011; Cleantech-virksomheder klarer sig bedre; Afsluttede projekter; Grøn gas i naturgasnettet;

FiB 38-2011.pdf
Regeringen satser på metanol i stedet for ethanol; Metanolanlæg på vej; Dansk forgasningteknologi kan blive et guldæg; Bioenergi – bæredygtig løsning eller molbohistorie?; Italien får verdens første “lodrette” skov; Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt; Klar til mikrokraftvarme med naturgas; Brændselsceller møder solceller – og en plus en giver tre; Brint vil koste en flaske rødvin om året; Danske brinttankstationer i stort EU-projekt; Nu får Danmark de første gasbiler; Anne Grete Holmsgaard direktør for BioRefining Alliance; Oslo får dansk tank station til brint; Tilskud til energi forskning i 2012; EU skærer ned på bureaukratiet; Vattenfall vil lagre brint; Afsluttede projekter; Filtre til brændeovne duer ikke;

FiB 39-2012.pdf
Hvor langt kan man køre på en balle halm?; Biogas er fremragende til transport; DONG tror fortsat på bioethanol; Bioethanolfabrik er kommet et skridt videre; Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken; Biogas og diesel er et perfekt makkerpar; Halm giver dobbelt så meget gas som majs; Slut med grimme biogasanlæg; Mikroorganismer kan øge gasudbyttet; Intelligent udnyttelse af biomasse; Landmænd skal producere mere energi; Verdens første lodrette landbrug; Elefantgræs kan fordoble dansk biomasseproduktion; Kan man spise biogas?; Nyt testcenter for brint og brændselsceller; Afsluttede projekter; Fisk og energiproduktion hører sammen;

FiB 40-2012.pdf
Mere energi og bedre miljø med røggaskondensering; Brændefyring skyld i 200-250 dødsfald om året; Besværlig biomasse skal forgasses; Opgraderingsanlæg giver ren gas; Majs i biogasanlæg – plusser og minusser; Sverige satser på optisk affaldssortering; Eltruck med brændselsceller til elefanter og elværktøj; Testcenter med fokus på elektrolyse; 20 familier tester mikrokraftvarme; Brændselsceller til høreapparater; Agrotech vil dyrke mikroalger i drivhus; Danske brintbiler når jorden rundt på ét år; Algedyrkning – teori og praksis; Kalundborg får Danmarks største testcenter til mikroalger; Miljøvenlige brændselspiller; Opgiver pil efter flere år med dårligt udbytte; Virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling stiger; Danske studerende er eksperter i økokørsel; Dansk energiforskning er i top; Aftale om forskning i Europa; Regeringen nedsætter vækstteam for energi og klima; Afsluttede projekter i 1. kvartal 2012; Nu kan nordmændene tage brintbussen;

FiB 41-2012.pdf
Nu fyrer Asnæsværket med halmgas; Grøn gas i naturgasnettet; REnescience-teknologien sætter skub i biogasproduktionen; Stort biogasprojekt uden gylletransporter; Vi kan producere meget mere halm og sukker; Lokal brintproduktion; Nu produceres der biogas af halm og græs; Halm med positivt klimaaftryk; Halmgas i praksis; Er energipil bæredygtig?; Mikrokraftvarme – nu også til biogas; Millionbevilling til forskning i bioolie; Afsluttede projekter i 2. kvartal 2012; + 10 millioner tons planen i praksis;

FiB 42-2012.pdf
Sådan fordobler man verdens biomasseresurser; Nye projekter om brint til metan; Nye foderstrategier giver mere biogas; Nu bliver det lettere at rense biogasanlægget; Brug biomassen intelligent; Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg; Piledyrkning er mere end blot energiproduktion; BioGasol bygger nyt demonstrationsanlæg i Taastrup; Danmarks første brintby er blevet voksen; Tilskud til internationale bioenergiprojekter; Nyt forgasningsanlæg i Hillerød; Ny national strategi for brint og brændselsceller; 260 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller; Afsluttede projekter i 3. kvartal 2012; Hver femte virksomhed producerer grønt;

FiB 43-2013.pdf
Biogasanlæggene har brug for “fast føde”; Her er biogasanlægget, der kan håndtere fast biomasse; Decentrale net til gylle og biogas; Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar; Elefantgræs i biogasanlæg; Effektiv samproduktion af diesel og biometan; 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning; Metanoldrevne brændselsceller til nødstrømsanlæg; Nu er der plus på bundlinien; Få styr på flammerne; Biomassekonferencen i Bella Center; Den klimavenlige skov; Fra biomasse til råolie; Fra biomasse til olie, koks og gas; Bæredygtig biodiesel; Optimering af forgasningsprocessen; Varmebehandlet biomasse bliver til “grønt kul”; Ny viden om produktion af brændselspiller; Internationalt samarbejde om brintteknologier i 2012; Methanoldrevne brændselsceller til transport; Brintlagring i faste stoffer; SOFC simuleringsværktøj; Brinttankstation i Oslo; Strategisk forskningscenter for elektrokemi;

FiB 44-2013.pdf
København har fået 15 nye brintbiler; Mikrokraftvarme er succes – nu skal prisen ned; Fra biomasse til råolie – på under en time; Forbehandling af biomasse: Ikke én vinderteknologi; Sur gylle kan give mere gas; Opgradering af biogas til lokale gasnet; Biogasbranchen løber næppe tør for gylle; Brændefyring uden partikler; Brændeovnen som eneste varmekilde; Brændeovn med autopilot; Venture-investeringer: Derfor går det galt; Ny verdensrekord for økobil; Deltagelse i IEA Bioenergy; Optimering af affaldsforbrændingsanlæg – fase 4; Ny gær forvandler affald til billigt grønt brændstof; Succes med mikrokraftvarmeanlæg til naturgas; Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning; Gaffeltrucks med brint i tanken; Konvertering af metanol til brint; Metanoldrevne brændselsceller til transport; Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 kilometer; Effektiv metanolproduktion;

FiB 45-2013.pdf
Frederikshavn på vej til at få et bioraffinaderi til marinediesel; Selskab bag halmolie er klar med nyt anlæg; Fra flis til biobrændstof på få timer; Isobutanol kan blive det nye biobrændstof; Aarhus Universitet får platform til bioraffinering; Ammongas leverer opgraderingsanlæg til Norge; Robust biogasanlæg til flydende og fast biomasse; Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg; Affaldsraffinaderi er klar til markedet; I Bogense varmer de husene op med haveaffald; Bilindustrien har fået kig på metanol; BASF’s farvel til brændselsceller giver nye kunder til dansk konkurrent; Brændselsceller overhaler forbrændingsmotoren; SOFC-brændselsceller skal gøres mere driftsikre; Svensk gårdbiogas skal opgraderes til naturgas; Nyt grønt testcenter i Frederiksværk; Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer; Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller; Kommercielt gennembrud for HT-PEM brændselsceller; Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme; Biogaspotentialer i husdyrgødning; Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter; REKA er parat til at producere Stirling-motorer;

FiB 46-2013.pdf
2G biobrændstoffer koster en krone per liter i støtte; Træsvampe kan forbedre produktionen af bioethanol; Maersk efterlyser bioolie til skibe; Fra biomasse til gas til benzin og diesel; Ny gærtype giver 40 procent mere bioethanol; Biodiesel fra madolie; Vi får brug for mere grøn gas; Biogasol får pris for anlæg til bæredygtig forbehandling; Når el- og gassystemet spiller sammen; Tyskerne pumper brint direkte ind i naturgasnettet; Fra forgasningsgas til naturgas; Danske skove kan levere 30 procent mere bioenergi; Brint kan få en nøglerolle i Københavns energiforsyning; Pris til forskere bag billigere brændselsceller; Finsk selskab producerer råolie af skovflis; Overgang til Innovationsfonden; Efterafgrøder kan sætte skub i produktionen af biogas; Når biogasanlægget skummer over; REnescience-teknologien er moden til markedet; Opgradering af biogas med membranteknologi; Fremstilling af syntetisk naturgas fra biomasse; Højere gasudbytte med særlige metanbakterier; IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012; Maabjerg Energikoncept; Nedbrydning af biomasse; Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk; Skræddersyede PEM og DMFC brændselsceller; Levetidsforøgelse af PEM-brændselsceller; Brændselsceller kan stabilisere elnettet; Udvikling af keramiske elektrolyseceller og –stakke; EU-tilskud til biogasprojekt uden gylletransporter;

FiB 47-2014.pdf
Briketter af halm og tørt græs kan fordoble gasproduktionen; Græsplænen skal i biogasanlægget; Jernklorid kan redde en “syg” biogasreaktor; Nu skal der fokus på energilagring; Høst og lagring af energipil; Membran i biogasreaktor skal forbedre processen; Testcenter for Bioenergi indviet; Fjernvarmesektoren har brug for ny teknologi; Brintby på Lolland lukker; Halm til sprit i Norditalien; 2G bioethanol for alle; DONG Energy og Neste Oil vil udvikle fremtidens brændstof; Danmark er næst bedst til innovation i Europa; Ung forsker får pris for forskning i brintlagring; Her bliver træ til biogas; Produktion af brændselsceller hos Dantherm Power; Ny teknologi til rensning af biomassegas; Fra alkohol til brint og kulilte; Markant prisfald på 2G bioethanol;

FiB 48-2014.pdf
Skive Fjernvarme kan lave benzin til hele byen; Nu tager det kun et minut at få gas ud af husdyrgødning; Håndtering af biomasse – fra marken til værket; Fynsk miljøfirma blandt de 100 bedste i verden; Nye dyrkningssystemer skal fordoble udbyttet af biomasse; “Grønt kul” til fremtidens kraftværker; Træpulver som alternativ til træpiller; DTU hædret for forskning i brændselsceller; Vind-el skal lagres i gasnettet; Sådan bliver brint og kuldioxid til naturgas; Naturgasnettet kan blive fremtidens brintnet; Vækst for brinttankstationer i Europa; Hvornår kommer brintbilerne?; En milliard kroner til energiforskning – 68 milliarder i eksport; Danske virksomheder får mest ud af forskningskronerne; Nye energiprojekter under Det Frie Forskningsråd; Danmark bør satse på bæredygtigt flybrændstof; Formidling af forskningsresultater i 2012 – 2014; Forgasning af besværlig biomasse; Bedre katalysatorer til PEM brændselsceller; Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas; Brændselsceller til gaffeltrucks og lufthavnskøretøjer; Optimeret befugter fremmer brændselscellesystemer

FiB 49-2014.pdf
Biogas og brint kan binde energisystemet sammen; Halm til biogas er billigere end gylle; Fra majs til græs; Hestegødning med halm giver mest biogas; Nu skal der tang i biogasanlægget; Dyrk græs i stedet for korn; Halmballer eller briketter?; Hvor meget energi er der i pil?; 4. Robotter skal høste græs fra enge; Er forgasningsteknologien klar til markedet?; Fra gylle til gas og biokul; Effektiv brintfremstilling; IRD Fuel Cells solgt til energiselskabet TREFOR; Det er for dyrt at bruge brint som el-lager; Nyt mega-anlæg skal forvandle metangas til benzin; Fire nye 2G bioraffinaderier i drift i år; Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi; Første 2G bioraffinaderi i USA; 30-40 procent mere biogas med ekstrudering; “Grønt kul” til fremtidens kraftværker; Optimering af termisk biomasseforgasning; Dybstrøelse i biogasanlæg;

FiB 50-2014.pdf
DONG dropper termisk forgasning; Partnerskab skal sætte skub i termisk forgasning; GoBiGas – et år efter opstart; Forgasning og brint skal blive til grønt biobrændstof; Prisen på brint skal reduceres markant; To vindmøller og et biogasanlæg = brændstof til 9.000 biler; Fosfor fra spildevandsslam skal genanvendes; Når biogasanlægget lækker gas; Sand er godt for køerne men skidt for biogasanlæggene; Sæt strøm til biogasanlægget; Robot hjælper med at udvikle fremtidens biobrændstoffer; Nyt enzym kan omdanne brugt fritureolie til biodiesel; DONG sætter bioethanolanlæg i Kalundborg på standby; Første 2G-ethanolanlæg i Slovakiet; Brændselsceller uden platin; Få varme ud af røgen – også ved halmfyring; Forskningscenter for bioteknologi til bioenergi; Overvågning af brændselsceller; IEA Hydrogen Implementing Agreement 2011-2014; Grøn naturgas; Koordinering af elektrolyseprojekter; 15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum; Online teknik til måling af gas fra forgasningsanlæg; Bedre og billigere tankstationer til brint;

FiB 51-2015.pdf
Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt; Skive Fjernvarme: Nu begynder det at ligne en succes; Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas; Brødrene Madsen har styr på gassen; Sådan fremtidssikrer du dit biogasanlæg; Søpunge kan fordoble produktionen af biogas; Brintlagre på “slankekur”; 200.000 driftstimer med mikrokraftvarme; 3.000 nye mikrokraftvarmeanlæg i 2018; EU tester 1.000 mikrokraftvarmeanlæg; CEMTEC får ny bevilling til grønne gasser; EU har rigeligt med restprodukter til 2G biobrændstoffer; Danske studerende er førende i økokørsel; Skotter vil lave biobrændstof af restprodukter fra whisky; Ensilering af biomasse; Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler; Fremtidens biodiesel; Dioxin i forbrændingsanlæg; Dansk mikrokraftvarme – fase 3; Brændselsceller til store arbejdskøretøjer; Brændselsceller til forgasningsgas; Mikrokraftvarme med SOFC brændselsceller;

FiB 52-2015.pdf
Græs er fremtidens biomasse; I Foulum udvinder de olie af græs; Når høns og grise spiser græs; Et batteri til 600 milliarder kroner; Polygeneration – hvad er nu det for noget?; I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas; 1 million tons havaffald = 250.000 tons flis; Tager til USA for at se på dansk biomasseovn; Audi satser på en bred palet af bæredygtige brændstoffer; Forskere ser på alternative biobrændsler; Nu skal der gøres noget ved de utætte biogasanlæg; Biogasanlæggene kan nu få fat i det attraktive madaffald; 700 nye arbejdspladser i jyske biogasprojekter; Minister så på biogasanlæg til tang; Biogas til både el og varme; Endnu en verdensrekord til DTU; En tredjeplads til brintbilen fra Aalborg; H2 Logic bliver en del af norske NEL; Nye projekter under Det Frie Forskningsråd; Svenskerne laver gammelt brød om til bioethanol; SOFC brændselsceller til mikrokraftvarme; SOFC brændselsceller i et intelligent elnet; Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder;

FiB 53-2015.pdf
Brændselsceller og batterier er et godt makkerpar; Nu kan man tanke brint syv steder i Danmark; 15 millioner til miljøvenlig transport; Her bliver dybstrøelse og madaffald til gas; Biogasproduktionen kan tredobles på få år; Maabjerg risikerer af miste EU-støtte; Metantab fra biogasanlæg; Biogasanlæggene kan vænne sig til halm; Halmpiller direkte fra marken; Millionbesparelse ved tunge halmballer; Ny effektiv halmopriver; Vi har brug for decentrale brændstoffabrikker; Brint i naturgasnettet har lange udsigter; Brændselsceller til smartphonen og den bærbare; Mikrokraftvarme – i og uden for Danmark; Brændeovne i København er bedre end deres rygte; Erhvervslivets investeringer i forskning er stagneret; Danske forskere har stort udbytte af EU’s programmer; Er batterier eller brint bedst til biler?; Hvem er bedst til at formidle forskning?; Neste vil producere grøn flaskegas fra 2016; Europæisk brint- og brændselscelleprogram; Flexifuel – fra biomasse til olie;

FiB 54-2015.pdf
EUDP styrkes med ny global forskningspulje; Den intelligente brændeovn har autopilot; Lad biogasanlæggene komme til biomassen; Med brint i tanken bliver biogas til naturgas; Opgraderingsanlæg i miniformat; Biogasanlæg til tang indviet i Solrød; Region Midtjylland vil have biogas ind i transportsektoren; Mere biogas og flere fødevarer; 25 år med forgasning – hvor langt er vi nået?; 19. Svensk DME-anlæg truet af lukning; BMW vil udvikle ny teknik til lagring af brint; GM og den amerikanske hær tester brintbil; Naturgas er ikke meget bedre end diesel; Biomasse til el og varme skal begrænses; Vi kan tjene penge på at reducere CO2-udledningen; Ny klimabeskyttelse til brændselscellesystemer; Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3; Succesfuld afprøvning af brintbiler og tankstationer;

FiB 55-2016.pdf
Halmbiogas kan gøre energisystemet bæredygtigt; Billig og effektiv opgradering af biogas; Ny regnskov kan opsluge store mængder kulstof; Biogasanlæggene skal have “sund morgenmad”; Sådan kan produktionen af biogas optimeres; Vi når ikke biogasmålet i 2020; Nyt pilotanlæg konverterer CO2 til metangas; 9.000 kilometer på én liter benzin; Det koster at fyre i en gammel brændeovn – især i byerne; Stort potentiale i energipil; Røgen fra kraftværker bliver til flydende brændstof; 30 procent vindmøllestrøm kan lagres i gasnettet; Norge får Nordeuropas største biogasanlæg til flydende gas; Nye værktøjer til planlægning af affaldshåndtering; Brint i biogasanlæg; Selektiv hydrolyse – fase 3; Succes med halmbriketter til biogasanlæg; Robuste metalbårne brændselsceller; Fremstilling af brint via PEM-elektrolyse; MeGa-stoRE konverterer vind-el til metangas;

FiB 56-2016.pdf
Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof; Anlæg til halmethanol et skridt nærmere målet; Kapaciteten tredobles med ny brinttankstation; Anlæg til halmethanol er fortsat under indkøring; I luften med biobrændstof i tanken; Brint og CO2 bliver til diesel; Induktionsvarme kan gøre brintproduktionen decentral; Skotland vil bruge brint til at skabe balance i elnettet; Hidtil ukendt bakterieart fundet i biogasreaktorer; Brændselscelleprojekt fik årets ForskEl-pris; Europa kan fordoble produktionen af træbiomasse i 2030; Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015; Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014; Formidling af forskningsresultater i 2014-2016; Effektiv produktion af tryksat brint; BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift;

FiB 57-2016.pdf
Frivillig ordning skal hindre metantab fra biogasanlæg; Bedre metoder til måling af metanudslip efterlyses; København dropper DONGs affaldsraffinaderi; Værdien af biogas er andet end kroner og ører; Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas; Sådan optimeres produktionen af bioenergi; Kan halm brænde rent?;  JUST EAT tester methanoldrevet brændselscellebil; Nyt forskningscenter vil finde en genvej til grøn olie; Gas – også i fremtiden; Fabrikker til 2G bioethanol står stille det meste af tiden; Er brintbilen for dyr?; Mere bæredygtig biomasse; Gasnettet som fremtidens lager for vedvarende energi; Røggasfilter til halmkedler; Intelligente og effektive brændeovne; Fremstilling af SOFC- og SOEC-celler;

FiB 58-2016.pdf
Danske brændselsceller sætter verdensrekord i levetid; Brint er også til den tunge transport; Norge vil være først med brintfærger; Brintdrevet megatruck med 1.000 hestekræfter; Kampen om den billige vindmøllestrøm; Nu skal autoteknikere på kursus i biler med brændselsceller; Svalbard kan blive verdens første brintsamfund; Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof; Nye EU-krav til biomassekedler fra 2017; Skal halmen i biogasanlæg?; Når teknologivirksomheden mangler kapital; Er fire promille en god idé?; Dybstrøelse – også til ældre biogasanlæg; Nyt elektrofilter kan fjerne 98-99 procent af støvet fra halmfyring; MycoFuelChem – nye veje for produktion af biobrændstoffer og biokemikalier; Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi; Effektiv produktion af brint – baseret på induktiv opvarmning; Keramiske membraner til iltblæst forgasning; Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol; Effektiv fremstilling af 2G bioethanol;

FiB 59-2017.pdf
“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan; Termisk forgasning får hård konkurrence fra biogas og naturgas; Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen fra halmfyr; Kompakt træpillefyr med balanceret aftræk; Når haveaffald bliver til flis; Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet; Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg; Bioenergiklyngen omsætter for 25 milliarder og skaber 11.500 jobs; Mikrokraftvarme på vej ud til de europæiske forbrugere; Gennembrud for dansk udviklet brinttankstation; Biostøvfyring på centrale kraftværker; Modulopbyggede nødstrømsanlæg; Gasrensning til biomasseforgassere; IEA-samarbejde om brint i IEA i 2015-2016; IEA-samarbejde om brændselsceller i 2014-2016; IEA-samarbejde om biogas i 2014-2016; IEA-samarbejde om brint og brændselsceller i 2014-2016; Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation;

FiB 60-2017.pdf
Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs; Hele Danmarks forbrug af naturgas kan erstattes med biogas; Halm booster gasproduktion fra gylle; Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme; Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder; Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk; Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø; På vej mod metanolsamfundet; Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv; Andenplads til DTU Roadrunners; Automatisk sortering af dagrenovation; Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe; Energi og gødning fra slam og andre restprodukter; Nødstrømsanlæg med brændselsceller til metanol; Opgradering af biogas med vindmøllestrøm; Billigere anlæg til produktion og køling af brint; Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg;

FiB 61-2017.pdf
Biogasanlæg kan være med til at skabe balance i elnettet; Nu kan madaffald blive til biogas og gødning; Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas; Stort erhverspotentiale i flydende biogas; Verdens største anlæg til flydende biogas; Effektiv omrøring sætter skub i gasproduktionen; Termisk forgasning i et presset marked; Fra Gedser til Skagen med brint i tanken; Brintbusser kan give brintbranchen et tiltrængt løft; Danske brændselsceller i tysk turistbåd; Ny effektiv halmopriver til den mere genstridige halm; Spark dæk på en brintbil; PEM brændselsceller bliver bedre og bedre; Test af brændsels- og elektrolyseceller; Nye legeringer til polymer brændselsceller; Mere pålidelige brint og brændselscellesystemer; Eksport af metanoldrevne brændselsceller til seks lande;

FiB 62-2017.pdf
Træaffald i skoven belaster klimaet mere end ventet; EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg; Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas; Den mobile pillepresser lader vente på sig; Halmcentraler skal sikre en effektiv udnyttelse af halmressourcen; Skærpede krav til halmfyr udskudt til 2022; Synergieffekt ved halm og husdyrgødning er undervurderet; Biogas og brint kan gøre gasnettet grønt i 2035; Metangas fra skibsmotorer kan ødelægge klimagevinsten ved biogas; BioSynergi lukker og slukker; Verdens største fabrik til produktion af HT-PEM brændselsceller ligger i Aalborg; Alverdens fluid bed-eksperter samlet i Skive; GUDP støtter to nye græsraffinaderier; Modelværktøj kan være med til at styre biogasproduktionen; Elopvarmet forgasser kan være med til at lagre el som gas; Metanol giver elbilen samme rækkevidde som en benzinbil;

FiB 63-2018.pdf
Metan fra skovene – mere mellem himmel og jord; Nyt elektrofilter fjerner effektivt partikler fra brændeovnen; Den perfekte brændeovn; Forureningen fra nye brændeovne halveret siden 2002; Brint kan reducere behovet for biomasse; Elektrolyseceller klarer fint det danske vejrlig; Næringsstoffer fra spildevand kan sætte skub i produktionen af energiafgrøder; Brintbranchen prøvekører spritny brintbil fra Hyundai; Måling af vandindholdet i flis – en udfordring; Nu er brintbusserne sendt i udbud; På vej mod keramiske elektrolyseanlæg i 2020; Nye modeller til optimering af biogasproduktionen; Høst og håndtering af enggræs til biogasanlæg; Halm og roetoppe er det ideelle kraftfoder til biogasanlæg; Robuste HT-PEM brændselsceller til smart grid; Dansk-koreansk samarbejde om HT-PEM brændselsceller; Bakterier konverterer brint og kuldioxid til metangas; Opbevaring af brint under tryk og som fast stof;

FiB 64-2018.pdf
Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar; Ny strategi for termisk forgasning af biomasse; Kan forgasningsanlæg blive konkurrencedygtige?; Fremtidens forgasningsanlæg skal være ti gange større end i dag; Nu er der over 1.000 forgasningsanlæg i Europa; Fjernvarmekedler kan blive fremtidens forgasningsanlæg; Hvad er bedst: Gaslagre eller batterier?; Mere naturskov vil belaste klimaet; Hvor meget metan udleder danske biogasanlæg?; Brændefyring har brug for et teknologisk tigerspring; Forskere knækker koden til at lave flybrændstof af træaffald; Brintbranchen gentager succesen fra Folkemødet 2017; Ny teknologi til opgradering af biogas; Kommercialisering af brintteknologier; Ren ilt til forgasning og transportbrændstoffer; Optimering og udvikling af brændselscelleplatform; Storproduktion af miljøvenlige brændselscellesystemer; Brændselsfleksibelt mikrokraftvarmeanlæg; Formidling af forskningsresultater i 2016 – 2018;

FiB 65-2018.pdf
Dall Energy foran stort europæisk gennembrud; Forgasserovn redder økonomien i nordjysk varmeværk; Fremtidens forgasningsanlæg skal levere metangas; Polygeneration – fremtidens energianlæg; Konvertering og forædling af grøn strøm kan blive et nyt dansk industrieventyr; Nu har Danmark et af Europas største brintanlæg; Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive; Find viden om biomasseforbrænding gennem IEA; Danske brinttankstationer gør Island grønnere; Nu bliver det snart muligt at fjerne partikler fra brændeovne; For 150 kroner om måneden kan vi slippe helt for fossile brændsler; Grænsen for tilbageførsel af aske til skov og mark kan hæves; Partnerskabet for termisk forgasning; Ny viden om mikroorganismer i biogasanlæg; Levetid for keramiske brændselsceller;

FiB 66-2018.pdf
Sidste nummer af den trykte udgave af FiB; Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer; Elektrofuels: Teknologien virker – men det er dyrt; Elektrofuels: Start med CO2 fra biogas; Klimaeffekten fra biogasanlæg kan øges markant; Halm uden voks kan give masser af biogas; Nye EU-krav og ny database til biomassekedler fra 2020; Mindre fjernvarmeværker kan også have glæde af røggaskondensering; Biogassamarbejde på tværs af Atlanten; Katalysator kan vende op og ned på markedet for biobrændsler; Vil bygge verdens største fabrik til metanoldrevne brændselsceller; Billige biobrændsler er besværlige biobrændsler; Intelligent styring af biomassekedler; Brint kan gøre bioolie fra pyrolyse brugbar; Korrosion i biomassefyrede kraftvarmeværker; Forbehandling af halm til biogasanlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 01/2009
Kan grise lide energiafgrøder?; Europas største forgasningsanlæg er nu i drift; Shell satser udelukkende på biobrændstoffer; Mikroorganismer kan omdanne CO2 til metan;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 02/2009
Varmere klima giver mere bioenergi; Markant større gasproduktion med hydrolyse; Grisene har det godt – og afgrøderne klarer sig; Vend bålet på hovedet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 03/2009
Kapitalindsprøjtning på 83 millioner til Stirling DK; Biobrændstof slår traditionelt flybrændstof; Anden generations bioethanol klar til klimakonference; Database om biobrændstoffer; Billigere biobrændstof med nyudviklet membran; Gensplejset græs skal bruges til biobrændstoffer; Energiafgrøder skal rense jorden omkring Tjernobyl;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 04/2009
Gyllefibre kan afbrændes i mindre stokerfyr; Introduktion om alger til energiformål; Stort behov for udvikling af biogasprocessen; Planter skal blive til små grønne fabrikker; Miljøminister indvier anlæg til produktion af bioolie; Lavteknologisk gylleseparering;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 05/2009
To-delt brændkammer giver 30 procent mere el; Hvad er CHEC?; Forgasning er vejen til billig og miljøvenlig ethanol; Fra biomasse til gas og ethanol; Fluelarver kan levere brændstof og foder; Dansk energiforskning henter betydelige midler fra EU; EU vil have tredoblet støtten til energiforskning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 06/2009
Nyt ethanolanlæg bringer Danmark i front; Produktionsanlæg til 2. generationsbiobrændstoffer har lange udsigter; Inbicon satser på Novozymes; Olieselskaber tror på alger; Kraftværk skal udstyres med anlæg til bioforgasning; Stirling Danmark klar til klimakonference;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 07/2010
Billigere og bedre kedelanlæg; Bioenergi kan dække hele verdens energiforbrug i 2050; Algeforskningen får sit eget center;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 08/2010
Svenskerne først med biodiesel fra træ; Fra træaffald til biodiesel; Gylle og energiafgrøder kan dække ti procent af energiforbruget; Halmudbyttet kan øges med 50 procent; Fokus på grøn forskning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 09/2010
Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller; Bedstemor And bil med brændselscelle; Svenskerne satser på flere slags “grøn” gas; Seriedrift og recirkulering af fibre sætter skub i gasproduktionen; Sådan fungerer biogasanlægget; Hvor farlig er brænderøg?;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 10/2010
Sverige indvier fabrik til biodiesel fra træ; Grønlands første brintanlæg; Halm er ikke bare halm; Genvej til brintsamfundet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 11/2010
180 millioner til biomasse og brændselsceller; Kartofler skal blive til gas; Forgasningsstrategi fra Dansk Gasteknisk Center; Biogas er bedst og billigst; Gylleseparering i Tyskland; H2 Logic investerer millioner i ny brintteknologi; Halmethanol klar til brug;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 12/2010
Danske skove kan levere mere energi; Statoil vil have tang i tanken; Statoil har modtaget første sending halmethanol; – det kan rense havet for næringsstoffer; Lastbil til biogas og biodiesel; Bedre biodiesel med enzymer;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 13/2010
Halmbenzin kan skabe en million nye jobs i EU; Økonomien i biobrændstoffer; Byaffald kan bruges som gødning; Nu kan danske bilister fylde halm i tanken; Mindre halm, mere husdyrgødning og mere træ til energiformål; Traktor forsynes med brint fra solceller eller biogas; Mørke udsigter for Catliq; Scania satser på ny motortype til biobrændstoffer; Massiv interesse for nyt algeforskningscenter; Tyskland er førende med affaldsforgasning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 14/2010
Kina køber dansk teknologi til brændselsceller; Biogas og lagring af kulstof; Brint i naturgasnettet; Renere aske fra affaldsforbrænding; Norsk færge med danske brændselsceller; Biodiesel kan øge risikoen for kræft; Nye busser skal køre på en blanding af diesel og biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 15/2011
Norsk forsker får pris for at “vende bålet på hovedet”; Partikeludslippet kan halveres; Ny gærtype kan omdanne træ til bioethanol; Landbruget kan næsten halvere udslippet af drivhusgasser; Følg Grøn Vækst-agendaen; Biodiesel skader ikke mere end almindelig diesel; Bakterier kan nedbryde cellulose til lettilgængelige sukkerstoffer; Enkel og billig opgradering af biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 16/2011
En halv milliard i støtte til svensk forgasningsanlæg; Sydkoreansk bilkoncern vil have flere brintbiler ud på de nordiske veje; Ung bioteknolog vil bruge skimmelsvamp til fremstilling af olie; Med flydende biogas i tanken; Tyrkiet overtager dansk teknologi til produktion af bioolie; Alger til brint og bioenergi;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 17/2011
Amerikanerne vil flyve på kyllingefedt; Forsinket klimaeffekt ved bioenergi; Danmarks grønne vækst er unik; Ny handlingsplan for kraftvarme til biomasse; Første spadestik til verdens største cellulosebaserede ethanolanlæg; 150 brinttaxaer indtager London inden 2012;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 18/2011
Transportsektoren vil have bæredygtig biofuel; 400.000 boliger vil kunne få energi fra brændselsceller; Ny brintbil krydser Danmark; Massiv støtte fra EUDP til bioenergi, brint og brændselsceller; Danmark når EU-mål om penge til forskning; H2 Logic klar med nye gaffeltrucks til brint; Kineserne vil have 2 G bioethanol; 50 millioner kroner afprøvning af brintgaffeltrucks; Flydende biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 19/2011
Flot femteplads til økoracer fra Aalborg Universitet; Danmarks hurtigste tankstation til brint; Svensk algedyrkning på toppen af kraftværk; Massiv støtte fra EUDP til brint og brændselsceller; Nu gi’r den gas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 20/2011
Brændselsceller på Danmarks Smukkeste Festival; Flere eller færre midler til EUDP?; Status for forgasning; Forgasningsanlæg til transport; Forgasningsanlæg til kraftvarme; Dansk biomasseekspert udnævnt til professor i Kina; Hurtig vurdering af gaspotentialet i græs; Energipil kan bruge masser af gødning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 21/2011
Ny metode til produktion af bioethanol; Nøglen til succes kræver et bredt perspektiv; Tørring af madaffald til biogasanlæg; Norge styrker forskningen i alger; Bybusser med brint i tanken; Salg af mikrokraftvarme boomer i Japan; EUDP skaber forretning inden for ny energiteknologi; 10.000 nye arbejdspladser indenfor bioenergi; Foulum vil teste biokedler; Oversigt over termiske forgasnings anlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 22/2011
Volvo har succes med DME som brændstof; Serieproduktion af brintbiler fra 2012; Østersøregionen viser vejen inden for bioenergi; Brændeovne forurener fortsat;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 23/2012
341 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller; Lokale biogasnet i Europa; Forskere og Concito finder fælles fodslag; Brintbiler kan skabe 6.000 nye arbejdspladser; Plast i biogasanlæg; Tank elbilen med brint på 3 minutter – nord for polarcirklen;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 24/2012
EU sætter fokus på “grønt kul”; Indiske alger skal bruges til brændstof og fødevarer; Oslo får busser til biogas og brint; Forskere fra Norden vil omdanne sollys til metanol; Fakta om metanol; Dansk Fjernvarme vil have PSO-afgift til forskning; Verdens største forskningsprogram et skridt nærmere; Brintracer skal være klar til Le Mans i 2013; Anden generations bioethanol kan erstatte halvdelen af verdens benzinforbrug; Hvordan flytter man 400.000 tons halm?;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 25/2012
Mega bioraffinaderi nærmer sig målet; Bedre biodiesel med enzymer; Italienere bygger verdens største halmbaserede bioethanolanlæg; Få overblik over dansk energiforskning; Om ti år er 2G bioethanol rentabelt; Energiaftalen kan blive et gennembrud for brintbiler;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 26/2012
Kina vil markedsføre svensk DME-teknologi; Dansk fremstød for brændselsceller i Sydøstasien; Norske forskere satser på at kunne firedoble biogasudbyttet inden 2020. Midlet er blandt andet forbehandling af de mere besværlige former for biomasse ved hjælp af dampeksplosion; Flydende biogas blev et dyrt bekendtskab; Eksporten af dansk energiteknologi stiger igen; Forskere sætter fokus på kulstof;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 27/2012
Danmark kan tredoble produktionen af biomasse; “10 millioner tons-planen” fra Københavns og Aarhus Universitet kommer med en række konkrete bud på, hvordan vi kan øge produktionen af biomasse med 10 millioner tons om året; Mere biomasse – bedre miljø; Nye teknologier testes i Kalundborg; Nyudviklet biomasseovn til Sorø;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 28/2012
Forvarmet slam sætter skub i gasproduktionen; Ny svamp kan betyde billigere biobrændstoffer; Eksportboom i salget af brændselsceller til nødstrømsanlæg; Kaffegrums bliver til biogas; Danmark tredjebedste EU-land til at håndtere kommunalt affald; Brintdrevne biler trodsede vinterkulden;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 29/2012
Danmark kan få en unik førerposition – hvis vi vil?; Introduktion af brintbiler i Norden; Busserne i Oslo skal køre på flydende biogas; Biogas er oplagt til den tunge trafik;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 30/2012
Testcenter for grønne gasser indviet; Brint i naturgasnettet; Mere biogas i naturgasnettet;  EU-kommissionen vil styrke 2G-biobrændstoffer; Nyt EU-projekt skal øge produktionen af biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 31/2013
Grønne gasser skal ned i dieseltanken; Hvad gik galt? – svensk krisemøde om 2G biobrændstoffer; Sveriges største forgasningsanlæg indvies i 2013; Dansk forskning fastholder topplacering; Naturpleje kan give en halv million tons biomasse;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 32/2013
Træaske kan bruges til opgradering af biogas; El-, gas- og brintbiler hjælpes på vej; Ti millioner til brintbiler er et vigtigt bidrag; Grønne biler er alt for dyre for forbrugerne; Hurtig opladning baner vejen for brintdrevne trucks; Bæredygtig energi kan skabe økonomisk vækst; Robotter skal høste enggræs til biogasanlæg; Biodiesel øger CO2-udslippet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 33/2013
Her er maskinen til håndtering af dybstrøelse; Bioraffinering; Organisk husholdningsaffald bør bioforgasses; Bedre indpasning af biogasanlæg i landskabet; Færger med miljøvenligt brændstof i tanken; Ny cocktail af enzymer kan omdanne planter til brint; Forskere har opdaget nye mikroorganismer i biogasanlæg; Danske forskere henter 80 millioner om måneden i EU; Ny fond til grøn omstilling;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 34/2013
Klimavenlige træpiller; DTU’s vinderbil er blevet endnu bedre; Færre klimafordele ved metangas til transport; 1G biobrændstof støttes med 3,50 kroner/liter; Genbrug vinder over energiproduktion; Grønne virksomheder har en høj produktivitet; Eksporten af energiteknologi stiger igen; Svenskere vil producere brint ud fra aske;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 35/2013
Topsøe vil give forgasningsteknologien et løft; EUDP investerer 225 millioner kroner i ny energiteknologi; Færre og stærkere innovationsmiljøer; MUDP bliver til Program for Grøn Teknologi; Her kan du søge om tilskud; Flere advarer mod at bruge træ til energiformål;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 36/2013
Fra 2025 kan vi flyve på norske træer; Billigere brændselsceller på vej; Brændselsceller uden platin; Ny håndbog om lossepladsgas; Nyt fra IEA om faste biobrændsler; Ny Grøn Gas Erhvervsklynge; Affaldsslagge kan blive en guldmine;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 37/2013
Her er maskinen, der kan sortere dit affald; Danmark og Korea i samarbejde om brændselsceller; DTU skal lede et stort EU-projekt om mikrokraftvarme; Besøg Sveriges største forgasningsanlæg; Tyskland vil opføre 400 tankstationer til brint; Ny innovationsfond får 1,5 milliarder kroner om året; Norge skruer op for klimaindsatsen; SOFC lader vente på sig;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 38/2013
Der er arbejdspladser og energi i tang; Nu er der biogas i det københavnske bygasnet; Mindre madspild giver mindre biogas; Biomasseudbyttet fortsætter med at stige; Alger i etageejendomme; Tæppeproducent skifter gas ud med brint; Mikroorganismer kan producere benzin;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 39/2014
Sverige satser på flydende metangas til den tunge trafik; Affaldsraffinaderi på vej til Afrika og Mellemøsten; 269 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller; Støtte til nye projekter; Markant prisfald på brændselscellebil; Brintbiler får næppe et gennembrud før om ti år; Danmark kan producere langt mere biomasse;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 40/2014
Fra vindmøllestrøm til grøn gas; Når biogasanlæg lækker gas; Første REnescience-anlæg kan stå klar i 2015; Bybusserne i Oslo skal køre på flydende biogas; Dansk brinttankstation til Hamborg; Stor interesse for at levere grøn gas; Kina vil bruge halm til transport; Innovation skal dokumenteres; EUDP-projekt skal bane vejen for billig brint; Første brinttankstation ved motorvejen; Ny støttemulighed til biomassebranchen;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 41/2014
Billige brændselsceller med kul som erstatning for platin; Vidundermaterialet grafen; Kæmpe fabrik til cellulose, bioenergi og bioprodukter; Danmarks InnovationsFond er nu en realitet; Sønderborg Fjernvarme investerer i miljøvenlig multibrændselsovn; Biprodukter fra bioenergi kan bruges som foder; Biokul er godt for både klimaet og vores fødevarer; København får landets første REnescience-anlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 42/2014
DTU-studerende vandt EM i grøn bilkørsel; Tysk VE-strøm lagres i gasnettet; Udskriver brændselsceller med en 3D-printer; Sverige vil også lave el om til gas; British Airways og Solena Fuels vil bygge fabrik til produktion af biobrændstoffer til fly; Termisk forgasning af husdyrgødning; Omdanner 80 grader varmt vand til el; Ny katalysator gør det lettere at omdanne brint og CO2 til metanol;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 43/2014
EU skyder 290 millioner i vestjysk bioraffinaderi; Milliardtilskud til svensk biogasprojekt; Gasgigant investerer i danske brinttankstationer; H2 Logic vil fokusere på brinttankstationer; EUDP skaber job og eksport; Aarhus Universitet etablerer nyt pilotanlæg til fremstilling af bioolie; HTL-processen; Søger biogasanlæg til nyt udviklingsprojekt; Mere biomasse fra ekstensive arealer;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 44/2014
Haldor Topsøe lukker for produktionen af brændselsceller; SOFC-teknologien er ikke død; Nu bygges fremtidens renseanlæg; Danske vækstmuligheder i grøn transport; Energiforskningen mangler tværfagligt udsyn;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 45/2014
Dansk multibrændselsovn fjerner forurenet fabriksluft i USA; Princippet i en multibrændselsovn; Tester alternative biobrændsler; Nye krav til brændeovne i Europa; Billigere bioethanol med ny varmebestandig gær; Innovationsfonden investerer 50 millioner kroner i fremtidens landbrug; Fremtidens grise skal spise biogas; Kan biogas bruges i gasturbiner?; Miljøbelastningen fra jord til bord;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 46/2014
Algecenter Danmark vil etablere stort tanganlæg ud for Djursland; Mindre støv fra fremtidens biokedler; Nordisk flytrafik på fritureolie; Methanisering af CO2 i biogas; DTU skal være med til at standardisere brændselsceller; Danmark er blandt de lande, der investerer mest i forskning og udvikling; Haldor Topsøe og DTU vil samarbejde om fremtidens elektrolyse;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 47/2015
Tilskud til forskning i bæredygtig produktion af biomasse; GoBiGas er nu koblet på gasnettet; Maabjerg BioEnergy har fortsat problemer med at transportere gylle i rørledninger; Nordjysk brændselscellevirksomhed overtaget af tysk partner; 1200 nye elbiler på danske veje; Nordjyske lastbiler og busser på biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 48/2015
I 2016 kan man tanke brint i 11 danske byer; Audi køber 800 patenter inden for brændselsceller; Vil skabe klare retningslinjer for brint i gasnettet; Verdens første skib på metanol; Kom sukker i gyllen – det er godt for biogasanlægget. Sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampe; Biogas er bedre end sit rygte; Spildevandsanlæg kan blive energileverandører; Flydende kvælstof fra biogasanlæg; Der står energi på hver femte eksportkrone;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 49/2015
Femte brinttankstation i Danmark; Norsk teknologi håndterer slam fra 50 millioner mennesker; Termisk forgasning for de mange; Biogas kan godkendes som 2G biobrændstof; Danmark mangler innovative virksomheder; Så effektiv er Inbicons ethanolanlæg; Ny InnoBooster på vej; Metanol kan hjælpe elbilerne på vej; Lastbiler på biogas i Region Nordjylland;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 50/2015
Finnerne vil bruge savsmuld til fremstilling af bioethanol; Svampe kan øge produktionen af bioethanol; Tysk anlæg konverterer vindmølleel til diesel; Danmark hjemtager EU-projekter for over en milliard kroner; Den energiuafhængige gård; Kompromis om reglerne for biobrændstoffer; Måbjergværket bliver en del af Maabjerg Energy Concept; Regeringen vil forlænge afgiftsfritagelse for elbiler; Danmark tæt på en førsteplads i innovation; DTU Roadrunners er klar til årets økoløb i Rotterdam;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 51-52/2015
Første REnescience-anlæg i fuld skala rykker nærmere; Ny hjemmeside om biobrændstoffer; Tyskland indvier verdens største elektrolyseanlæg til grøn brint; Audi skaber balance i energisystemet ved at sende overskudsel ind på gasnettet; Dansk brintteknologi til Japan; Nu kan der tankes brint seks steder i Danmark; OK åbner Danmarks første tankstation til metanol; I New Zealand kan man nu fylde øl på bilen; Sverige investerer massivt i biobrændstoffer; Billigere energiafgrøder til biogasanlæg; Forskere skal udvikle et mere effektivt og bæredygtigt landbrug; Bioenergien vokser mere end andre former for VE; Termisk forgasning i mikroskala; Svenske GoBiGas kæmper fortsat med at levere syntetisk naturgas til nettet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 53/2015
Positiv evaluering af den energiforskning som regeringen nu vil skære ned på; Forskningen sætter skub i forretningen; Brændselscellebiler ruller videre uden afgift; Toyotas brintbil er kommet til Danmark; Nordjysk projekt vil fremme brugen af brintdrevne gaffeltrucks; Ingen klimabelastning når træstubben fjernes; Vil omdanne insulin og enzymer til biogas; Mejeribranchen bremser udbygningen af biogasanlæg; Tank op i grøftekanten; Svensk forsker vil lave biogas ud fra træ; Energiafgrøder i biogasanlæg øger udvaskningen af kvælstof;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 54/2015
Forlig om energiforskningen: EUDP halveres; Combigas har fået gang i eksporten; Nu bliver det lettere at bruge afgasset biomasse som gødning; Komprimerer brint ved hjælp af varme; I Sverige er to tredjedele af den kollektive trafik fossilfri; Mere kulstof i jorden gavner både klimaet, miljøet og landmandens økonomi; Ny standard for bæredygtig bioenergi; Norge bygger fabrik til fremstilling af biokul;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 55/2016
Nu har Danmark et landsdækkende net af brinttankstationer; Fakta om brintbiler; Brint kan skabe balance i elsystemet; Sådan får vi ti procent VE ind i transportsektoren; Afgørelsens time for dansk produktion af halmbaseret bioethanol; Mobilt anlæg hiver olie ud af bioaffald; Renseanlæg producerer mere energi end det bruger; Biopanel: Drop afbrænding af organisk affald; Op ad bakke for REnescience-teknologien;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 56/2016
Første REnescience-anlæg i fuld skala; Princippet i Renescience; Biobrændstoffer fra papiraffald; Skiftehold kan bane vejen for trucks til brint; Nyt energiforskningscenter på DTU; Danmark får avanceret brintfabrik; To-personers brintbil på gaden i 2018; Der skal mere gas i energisystemet; El og brint kan udkonkurrere benzin og diesel;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 57/2016
Sollys kan lave kemikalier og energi; Første spadestik til grøn brintfabrik; Biogas til tung transport; Airbus og Siemens vil udvikle el-drevne fly; Brint kan holde droner i luften i timevis; Norsk firma omdanner plast til biobrændstof; Billigere og mere holdbare brændselsceller; Nu flyder gyllen i Danmarks største biogasanlæg; 100.000 kilometer med brint i tanken; H2 Logic bygger verdens største fabrik til fremstilling af brinttankstationer;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 58/2016
Brintdrevet fly klar til takeoff; Vil omdanne træ til benzin; Svensk DME-anlæg lukker; DME – et miljøvenligt alternativ til diesel; Lastbiler med brint i tanken; 40.000 brintbiler på gaden til De Olympiske Lege; Hvornår er bioenergi bæredygtig?; Biodiesel øger udledningen af CO2; Eksporten af energiteknologi faldt i 2015; Mobilt REnescience-anlæg til Asien;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 59/2016
Nu har Danmark ti brinttankstationer; Hvem bygger den næste brinttankstation?; DTU og Danish Power Systems indgår aftale med verdens største naturgasimportør; Bioforgasning kan øge jordens frugtbarhed; Mere fokus på små biogasanlæg; Store ambitioner om grøn gas i Skive; Skive får endnu en tankstation til biogas; EU-projekt skal udvikle effektiv elektrolyse til lagring af vindmøllestrøm; Termisk forgasning: Nyt fra IEA Bioenergy Task 33; Novozymes skal levere enzymer til verdens første affaldsraffinaderi;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 60/2016
Ny katalysator kan konvertere klimagas til brændbar gas; Naturgræs kan opvarme 100.000 husstande; Græs kan blive fremtidens energiafgrøde; Artikel fra DTU-forskere om brændselsceller er blevet citeret mere end 1.000 gange; Rejsehold tester tonsvis af malaysisk affald; Kia vil også sælge brintbiler; Brændselscelleproducent har fået vokseværk; Første elbil med SOFC brændselsceller; Stor stigning i antallet af opgraderingsanlæg til biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 61/2016
Bioraffinaderi i Holstebro hænger i en tynd tråd; “Fattigmandsudgave” af grafen skal fjerne vand fra biobrændstof; Supergræs skal reducere udslippet af metan; Danmarks største biogasanlæg indviet; IEA Bioenergy Task 32; DTU-samarbejde med Kina skal øge mængden af grøn el i nettet; Første brintdrevne passagerfly i luften; Aarhus Universitet og Apple vil forske i lagring af grøn strøm;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 62/2016
Multibrændselsovn får topkarakter; Katalysator omdanner CO2 til ethanol; Når temperaturen stiger falder den globale hvedeproduktion; Danmark er verdensmester i bæredygtig energi; Europas skovareal vokser med en fodboldbane i minuttet; Bevillingerne til energiforskning langt fra målet; Metanudslip truer ikke biogassens KLIMAREGNSKAB; Kendt kedelproducent sender pillefyret mikrokraftvarmeanlæg på gaden; Coop sender brintdrevet lastbil på gaden; Nyt forsøgsanlæg skal sætte skub i dyrkning af tang; Ny membran halverer varmetabet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 63/2017
EUDP-projekter skal satse på et globalt marked; Ålegræs kan give et stort plus i klimaregnskabet; “Bæredygtig biomasse – Rygraden i Danmarks klimaindsats“; Vi bruger nyere og mere miljøvenlige brændeovne; Vender fotosyntesen på hovedet; Dansk forskning har stor gennemslagskraft; Giv affaldet et brusebad – så stiger energiudbyttet markant; Nature Energy vil levere flydende biometan; Kapløb om at bygge verdens første brintfærge;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 64/2017
Biogas er billigere og mere klimavenlig end flydende biobrændstoffer; Danmark er bagud med gas men foran med brint; Ingen vil være hovedinvestor i ethanolfabrik; GM og Honda går sammen om at producere fremtidens brændselsceller; Norge sætter turbo på udvikling af 2G biobrændstoffer; Nu kommer brintbilerne til Island; Nyt projekt skal udvikle robuste og højtydende græssorter;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 65/2017
Brint til busser kan konkurrere med diesel; NewBusFuel; Nyt netværk for biogasanlæg skudt i gang; Biogasbranchen konsoliderer sig; Biogas fra Novo Nordisk og Novozymes; Jagerfly med bioolie i tanken; Japan satser massivt på brint; Mindre forskning giver mindre omsætning;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 66/2017
Norsk firma vil konvertere plastaffald til diesel; Brændselsceller og batterier er et godt match; Vi kommer næppe til at opleve brintsamfundet; Gylleprøver i Cola-flasker er noget lort; Gasturbiner til fossile og grønne brændstoffer; Danmark er europamester i eksport af energiteknologi; Vil producere brint ved hjælp af tarmbakterier; Fond vil investere én milliard kroner i danske biogasanlæg; DTU vil udvikle selvkørende økoracer;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 67-68/2017
Forskere knækker koden til billig bioolie; Fakta om H2CAP; Milliarddyr energipark i Skive tæt på realisering; Partikelforurening i Danmark falder; Brintbiler på klippeøen; Gasdrevet kraftværk stilles om til brint; I luften med brint i tanken; Hvor meget CO2 kan skoven kan optage?; Rejsegilde på Danmarks største økologiske biogasanlæg; Ny brændselscellebil klarer 800 kilometer på en tankfuld metanol; Nu må de store biogasanlæg behandle madaffald; Opgraderet flyveaske kan bruges til mursten; Dall Energy ruster sig til fremtiden;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 69/2017
ComBigaS får fodfæste i Kina; Nye lastbiler fra Volvo til biogas; Norsk rederi på vej med verdens første brintdrevne krydstogtskib; Nu er brændselscelleanlæg klar til boliger og virksomheder; Grøn energi fra græs er godt for miljøet; Græsraffinaderi på vej i Foulum; Kendt DTU-forsker modtager Grundfosprisen for forskning i bioenergi; Fremtidens gasnet skal transportere el; Biogasanlæg kan kun bruge frisk tang; Masseproduktion af alger til transportsektoren; Hybridovn til brænde og træpiller;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 70/2017
400 millioner til EUDP i 2018; Milliardgevinst når forskere og virksomheder arbejder sammen; To brintbiler = en brintbus; Transportselskab køber 14 brinttog til Niedersachsen; Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliardgevinst; 90 procent af platin kan genanvendes; Fremtidens stålværker bruger brint;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 71/2018
To nye fabrikker i Danmark skal omdanne 320.000 tons halm om året til fyringsolie; Kold plasma skal rense røgen fra brændeovne; Xergi får pris for anlæg til kyllingemøg; Sjællands første biogaspark indviet; Sol og vind skal konverteres til brint med en virkningsgrad på 99 procent; Antikke brændeovne er bedre end deres rygte; Norsk flytrafik skal være eldrevet i 2040;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 72/2018
Nye muligheder for forskning i cirkulær bioøkonomi; Faktaark om flisfyring; Innovationsfonden flytter til Aarhus; Brint booster dieselmotorer; Eksport af biogasteknologi kan give 20.000 nye jobs; Kina satser både på batterier og brint; Kinesisk storby vil have 3.000 brintbiler i 2020; I 2023 kommer der krav om separat indsamling af organisk affald; Renescience-anlægget i England er fortsat under indkøring; Shell vil bygge verdens største elektrolyseanlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 73/2018
Gøteborg Energi lukker og slukker for deres milliarddyre forgasningsanlæg; Stinkende slam bliver til energi og gødning; Det danske naturgasnet langtidstestet med brint; Vi skal satse på metanisering; Brintprojekter har fået et boost i Nordjylland; Rejsehold skal få gyllen hurtigere fra stald til biogasanlæg; Flere er beskæftiget med energi – ikke mindst grøn energi; Robot skal høste biomasse i vådområder;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 74/2018
Simpelt gitter kan gøre brændselsceller 30 procent mere effektive; Dansk teknologi i verdens første superbil med metanoldrevne brændselsceller; Danmark taber terræn inden for energiteknologi; Ny fabrik i Skive skal konvertere gammel plast til grøn diesel; Ethanolbiler kan også køre på metanol; Nye statsskove vokser årligt med 600.000 træer; Klimarådet vil have afgift på ikkebæredygtig biomasse;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 75/2018
EUDP har 180 millioner kroner klar til ny innovativ energiteknologi; Danske brændselsceller er endnu engang blevet både bedre og billigere; Norske forskere vil fremme brugen af flydende brint; Ny tanktype skal fremme brugen af flydende gas til skibe; At køre på brint; Milliardkontrakt på brinttankstationer til amerikansk lastbilproducent; Skandinavisk biogasnetværk fortsætter; DTU Roadrunners vandt to priser ved det europæiske race for økobiler i London;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 76/2018
Danmark får snart 200 nye brintbusser; Nu kan NEL levere 300 brinttankstationer om året; Verdens største biogasanlæg skal levere bobler til sodavand; Hyundai skal levere tusind brintlastbiler til Schweiz; Vil have brintfly på vingerne i 2025; Netværk for biomasse bliver til netværk for bioressourcer; Volkswagen og Stanford University reducerer prisen på brændselsceller; Biogasanlæg skal levere CO2 til dyrkning af alger; Verdens første brinttog er nu i ordinær drift; Grøn investeringsfond har udlånt én milliard kroner;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 77/2018
Nyt selskab vil fokusere på metanoldrevne brændselsceller til transport; Grøn strøm og mikroorganismer skal konvertere CO2 til brændstof; Luftfarten kan blive CO2-neutral – men der skal handles nu!; Biogasbusser er bedst; Brintbil får fem stjerner for tårnhøj sikkerhed; Fremtidens energianlæg skal levere både el, varme, gas og gødning; Virksomhedernes investeringer i energiforskning er stagneret; Prisen på at opgradere biogas er faldet; Det kan være en god idé at overdække stakken med flis; Nikola vil producere brintlastbiler i Europa;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 78/2019
Med CO2-fangst kan vi få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og fly; EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels; Nordjylland gør klar til Danmarks første brintbusser; Billigere bionaturgas; Ammoniak skal booste produktionen af biogas; ARC overvejer at fjerne CO2 fra røgen; Oceangående skib med biobrændstof i tanken; Verdens første brintfærge skal have flydende brint i tanken;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 79/2019
Nordjysk anlæg skal konvertere brint og CO2 til metanol; Grøn metanol vinder frem; Verdens bilchefer: Brintbilen er fremtiden; Teknologier til udnyttelse af dybstrøelse i biogasanlæg; Fem teknologier til håndtering af dybstrøelse; Plastaffald skal blive til grøn olie i Skive; Spår markant prisfald på elektrolyse; Det er blevet billigere at opgradere biogas;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 80/2019
I 2020 skal indenrigsluftfarten være CO2-neutral; Shell investerer i biometanol i Holland; Norsk konsortium vil bygge skibe til flydende brint; Brint skal gøre Christiansø selvforsynende med strøm; Færge med brint og diesel i tanken; Kinesisk bilproducent investerer i dansk brændselscelle-komet; Ørsted vil kombinere havvind med brintproduktion; Brintlastbiler skal kunne bruge samme tankstationer; Norge har verdens største produktion af bioethanol baseret på træ; Nyt projekt skal få europæiske havne til at bruge brint; Norsk specialbåd skal høste 40 tons alger i timen; Søger interessenter til udbredelse af biovarme i EU;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 81/2019
Klimaeffekten ved biogas kan fordobles ved tilførsel af frisk gylle; Biogas kan få energisystemet til at hænge sammen: Storskalaproduktion af brint kan blive en realitet om få år; PtX – Energisystemets fleksible byggeklods; Omvendt fotosyntese gør det lettere at producere biobrændstof; Tvivlsom fremtid for biogasbusser i byerne; Rapsolie som brændstof til landbrugsmaskiner; Norge indvier laboratorium til brintdrevne skibe; Biogasanlæggene har reduceret deres metantab;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 82/2019
Otte nye brinttaxier i København; Brint til den tunge transport kan blive en game changer; Metanol kan blive en genvej til en grøn transportsektor; Sætter skub på udviklingen af metanoldrevne brændselsceller; Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm; Ny hjemmeside formidler viden om gas i Danmark; Brintskib besøger København;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 83/2019
Tysk transportselskab køber 27 brinttog; NASA forsker i fly med flydende brint i tanken; En ønskeø i Nordsøen kan blive starten på et nyt energieventyr; Halm og træ i samme kraftværkskedel; Bioolieprojekt søger nye investorer; Med askegranulat kan næringsstoffer fra bioværker føres tilbage til skoven; Norsk Hurtigrute skal sejle på flydende biogas; Op til 15 procent brint i gasnettet; Brintinjektion i gasnettet;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 84/2019
Ny effektiv teknologi konverterer træ til biogas; EUDP giver fuld valuta for pengene; Udvikling af miljøvenlige biomassekedler; Partikler fra halmfyring koster dyrt; Defekt bolt skyld i brinteksplosion; Danmark største græs-bioraffinaderi indviet; Billigere brint med vanddamp; Første energi-ø i Nordsøen kan stå klar i starten af 2030’erne; DTU-studerende blev europamestre i økokørsel;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 85/2019
Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi; Aarhus Universitet får EU-midler til at videreudvikle HTL-teknologien; Ørsted får støtte til brintprojekt; NEL vil producere 1 GW elektrolyseanlæg om året; Blue World Technologies på opkøb; Kan Mærsk blive CO2-neutral med DME?; Brint kan med fordel lagres på havbunden; Lån en ekspert fra DTU; Nu kan rederier tanke flydende biogas i Gøteborg Havn; FlixBus vil udvikle brintbusser;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 86/2019
Blue World Technologies har ordrer for et trecifret millionbeløb; Nu leverer power-to-gas-anlæg i København biometan til naturgasnettet; Ny effektiv metode kan omdanne CO2 til grønne transportbrændstoffer; Investerer 200 millioner SEK i brintlager til den svenske stålindustri; Danmark tager førerposition i EU inden for grøn forskning; CO2 fra ethanolanlæg skal bruges til produktion af biometan; Ny luftpumpe giver mere effektive brændselsceller; Nyt filter skal reducere forureningen fra brændekedler markant;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 87/2019
Mærsk peger på tre bæredygtige brændstoffer til afløsning for tung fuelolie; Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter; I 2025 kan vi producere grønt flybrændstof; Brint baner vejen; Dansk/norsk samarbejde om flydende brint til skibsfarten; Kunstige energi-øer stiller store krav til det nordiske elsystem;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 88/2019
Forgasning i mindre kedler skal reducere emissionerne og hæve virkningsgraden; Sådan kommer fremtidens biogasanlæg til at se ud; Svamp skal omdanne CO2 til brændstof; Shell med i hollandsk fabrik til grønt flybrændstof; Sjældent algeenzym skal omdanne affaldsolie til biobrændstof; Brint er en naturlig forlængelse af både havvind og landvind; Omsætningen inden for bioenergi runder 39 milliarder kroner; Nyt projekt skal reducere metanudledningen fra husdyrgødning; Shell vil opføre Nordens største brintfabrik i Fredericia;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 89/2020
Sådan bliver ni millioner til en milliard; Verdens første brintskib søsat; Dansk brintproduktion får et kæmpe løft; EUDP sætter skub i udviklingen af grøn brint og metanol; Haveparkaffald skal fremover levere el og varme til Sorø; Fossile brændstoffer skal erstattes med brint i og omkring norsk fjord; En nostalgisk udseende brændeovn kan godt være miljøvenlig; Kulstoflagring kan få samme effekt på klimaet som vedvarende energi; Nyt fra IEA Bioenergy;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 90/2020
Grøn metanol kan give biogasbranchen et løft; Uden P2X går det ikke; Mere effektiv elektrolyse; Landmand: Bioraffinering kan blive en grøn revolution for dansk landbrug; Nu kan biogasprocessen overvåges online; Omkostningerne ved anvendelse af brint kan blive halveret i 2030; Den danske gas er lige så grøn som den danske elproduktion; Flydende gas (LNG) kan være lige så skadeligt for klimaet som olie; Forsyningsskib skal sejle på grøn ammoniak;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 91/2020
Brændeovnsfilter til private hjem er nu en realitet; Power-to-X: Kommer det og hvornår?; Massiv britisk støtte til produktion af grøn brint; Billig vandkraft kan bane vejen for elektrofuels i Grønland; Prisen på biogas kan halveres frem mod 2030; Halmens værdistoffer skal udnyttes inden det ryger i biogasanlægget; Eksport af energiteknologi og -service runder 100 milliarder kroner; Svenske Södra indvier kommercielt anlæg til fremstilling af biometanol; Norsk kommune fik først en batterifærge – nu vil de have en brintfærge;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 92/2020
Nyt konsortium vil bygge seks PtX-anlæg i Skandinavien; Vi får brug for Power to X; Lovende forsøg med ammoniak til skibsmotorer; Halm kan sagtens erstatte energiafgrøder; Panda-pølser og dræbersnegle kan være nøglen til grønt brændstof; Aalborg har nu taget tre brintbusser i drift; Verdens største elektrolyseanlæg klar til drift; Svensk virksomhed vil fremstille grøn olie af savsmuld; Sort, grøn, blå og turkis brint; Biokul er et plus for både klima og planter;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 93/2020
Brint skal hæve metanindholdet i biogas; Svenske Liquid Wind vil bygge seks anlæg til fremstilling af grøn metanol; Ny metode genanvender 95 procent platin; Vil sende 3.000 brintbusser ud på de engelske veje; Australsk brintanlæg til to milliarder kroner; Mere klimavenlig olie ved hjælp af vind, bølger og brint; Skal have hjælp til at undgå “dødens dal”;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 94/2020
Energistyrelsen vil teste nye rammer for grøn nytænkning; Kriterier for at få en testzone; Førende danske selskaber vil i fællesskab bygge en stor brintfabrik i København; Nu skal der stilles krav til bioenergien; Hvordan reduceres forureningen fra brændeovne og kedler?; Nu producerer Danmarks første PtX-anlæg methanol; Tyskland og Norge har fået brintstrategier; CO2-fangst blandt 41 nye EUDP-projekter; Svenske Preem opsamler CO2; Fra stiv kuling til grøn skibsfart med brint i tanken; Teknologisk Institut bag nyt projekt om katalysematerialer; Australsk universitet udvikler brintproducerende solceller; Holland investerer én milliard kroner i danske Power-to-X-anlæg;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 95/2020
EU: Uden brint går det ikke; Nu kommer de brintdrevne lastbiler; Kom brint i forbrændingsmotoren; Planlægger at bygge verdens største brintanlæg i Saudi-Arabien; Produktionen af biobrændstoffer skal baseres på restprodukter; Aktivt skovbrug kan reducere Danmarks CO2-udledning med 30 procent; Tang er blevet mere attraktivt som stof til bioethanol; Vidensbank om biogas; Gasnettet kan håndtere op til 15 procent brint – næste mål er 25 procent; Mere biobrændstof af samme mængde biomasse; Grøn ammoniak er det bedste bud på et CO2-neutralt brændstof til skibe;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 96/2020
Gennembrud for danske forskere kan bane vejen for billigere brintbiler; Danmarks første PtX-anlæg er en succes; Forsøg med ammoniak som flybrændstof; Brintproduktion til søs kan snart blive en realitet; Biogas giver mere klimavenlige fødevarer; Over halvdelen af alle ansøgninger til Innovationsfonden er grønne; Ny publikation skal promovere dansk biogasproduktion;Velux vil plante skov på et areal større end Lolland, Falster og Møn;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 97/2020
SOEC-elektrolyse kan bane vejen for PtX; Med brint kan Danmark fortsat være energieksportør; Nu produceres der metanoldrevne brændselsceller i Aalborg; Traktorer med brint og diesel i tanken; Nyt dansk center for energilagring; Interessen for at søge EUDP-midler har aldrig været større; EUDP fokuserer på otte områder; Ny strategi for den grønne forskning; Ørsted og gødningsproducenten Yara vil producere grøn ammoniak i Holland; Dansk eksport fortrænger syv gange Danmarks totale CO2-udledning; Danmark bliver en del af den europæiske brintalliance; Grøn fond skal støtte grønne løsninger med 25 milliarder kroner; Aalborg Portland vil reducere CO2-udslippet med 660.000 tons; Biogassen kan give et langt større bidrag til transport end forventet; Airbus vil have brintfly på vingerne i 2035;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 98/2020
Dansk konsortium vil udvikle ammoniakmotorer til skibe; Methanol fra biogasanlæg kan erstatte 30 procent af benzinforbruget; Sådan produceres eMethanol; I Vestjylland konverterer de græs til protein og biogas; Svovl fra biogas skal ud på landbrugsjorden; Biogasanlæg sparer klimaet for op imod 100 kg CO2 per ton biomasse; Ørsted og bp går sammen om stort brintprojekt i Tyskland; Biogas til tung transport – fakta, fordele og gode eksempler; Nyt EU-projekt skal sætte skub i udviklingen af det klimavenlige landbrug;

Nyhedsbrev om Forskning i Bioenergi 99/2020
Energiø kan forsyne alle skibe og fly i Danmark med brændstof.; Brintklynge vil lagre brint i jyske saltkaverner.; Dansk PtX-strategi.; Tyskland vil have flere brinttog på skinnerne.; Færgerne; der sejler på Limfjorden; kan ombygges til at sejle på brint.; Circle K køber 50 millioner liter dansk produceret eMethanol.; Målinger af vandindhold i træpiller og flis.; Dansk resttræ er godt for klimaet.; Brug biogassens CO2-indhold.; Partnerskab vil udvikle brintfærge til Oslo-København.

Comments are closed.