download faglitteratur om biogas

Gyllen fra én ko kan dække dit el-forbrug! (pdf)


Gylle fra blot 61 grise kan dække dit el-forbrug! (pdf)


Biogas – grøn energi. Proces, anlæg, energiforsyning, miljø /Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi
Om biogas processerne, hæmning- og forgiftningsgrænserne for en række stoffer, hvornår frit ammoniak bliver giftet for biogasprocessen, opnåelig gasudbytte og mange flere erfaringsdata, nøgletal og fakta. Hæftet udmærker sig specielt ved, at alle de oplyste data og formler er fejlfrie. Forfatteren har formået, at fremstille hele den komplekse biogasproces på en meget letlæselig måde, så det kan læses med udbytte af interesserede uden særlige forkundskaber, og vil også kunne bruges på gymnasialt niveau, fortrinsvis i biologi og kemi.
Dansk / 36 sider / 2,4 Mb pdf / Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi


PSO 2008 Projekt 10115 Fuldskala Demonstration af Seriedrift

PSO 2008 Projekt 10115 Fuldskala Demonstration af Seriedrift 
Lemvig Biogas / BWSC / DTU Slutrapport 1. November 2010
 (0,1 Mb PDF)
Lemvig Biogas seriedrift bilag 1 (0,3 Mb PDF)
Lemvig Biogas seriedrift bilag 2 (0,1 Mb PDF)
Fuldskala demonstration af biogasreaktorer i seriedrift. 
Samlet effektivitetsforbedring er ca. 5.4%, svarende til 6.2% produktionsforøgelse ved uændret biomassetilførsel (Ca. 0.32 mio m3 CH4 på årsbasis for Lemvig Biogas)
Dansk / 10 sider / 0,1 Mb pdf / Lars Kristensen, Red. Lars Ellegaard/BWSC


Dewaster, Decentralt forbehandlingsanlæg til organisk affald, MUDP slutrapport marts 2019.pdf

Projektet har testet og afdækket mulighederne i Dewaster teknologien som en løsning til decentral forbehandling af organisk kildesorteret husholdningsaffald og emballeret organisk affald fra servicesektoren og industri. Det lykkes dog ikke helt. Læs selv i rapporten hvorfor!

Lemvig Biogas analyse for renhed af plast i pulp fra separeret blandet affald fra De Waster 1korr.pdf

Lemvig Biogas analyse for renhed af plast i pulp fra separeret blandet affald fra De Waster 2korr.pdf


Mavitec affaldsbehandlingsmaskiner ved Lemvig Biogas

Zepapress, Decentralt forbehandlingsanlæg til organisk affald, MUDP slutrapport marts 2017 incl analyser.pdf

Projektet har testet og afdækket mulighederne i Zepapress teknologien som en løsning til decentral forbehandling af organisk kildesorteret dagrenovation og emballeret organisk affald fra servicesektoren. I MUDP projektet blev Zepapress udviklet og installeret i fuldskala med en målsat behandlingskapacitet på 2,5 tons affald/timen og en effektiv udskillelse af organisk materiale fra restmateriale (plast, papir, metal etc.). Grundprincippet i Zepapress er et modulsystem, bestående af en opriver til nedknusning af affald og et presse kabinet til at udskille organisk materiale fra resten. Det lykkes dog ikke helt. Læs selv i rapporten hvorfor!


Hvorfor anvende halm til biogas?

Halm til biogas, januar 2012 
Hvorfor anvende halm til biogas?
Dansk / 14 sider / 1,7 Mb pdf / Henrik B. Møller


Om lagring af vindkraft i naturgasnettet ved andengenerationsopgradering af biogas.

Methane Gas Storage for Renewable Energy 1)
MeGa-StoRE final rapport 2)
MeGa-StoRE 2 final rapport 3)
Om lagring af vindkraft i naturgasnettet ved andengenerationsopgradering af biogas. 
Navnet MeGa-StoRE er en forkortelse for “Methane Gas Storage for Renewable Energy” (Metan gas lagring af vedvarende energi) og beskriver meget godt hovedkonceptidéen bag dette demonstrationsprojekt.
En række forskere har med succes bygget fremtidens lagring af el-energi.
Tager man brint (H₂) og kombinerer det med kuldioxid (CO₂) får man methan (CH₄) og vand (H₂O). Med dannelsen af det kulstofholdige methan har man lagret vindenergien i en gas, der fylder meget mindre end brint, og som umiddelbart kan sendes ud i naturgasnettet – hvor det kan gemmes til der er brug for det.
1) Dansk / 42 sider / 11,7 Mb / Per Møller+
2) Engelsk / 39 sider / 1,75 Mb /
3) Engelsk / 20 sider / 2,7 Mb /


Rapport om smitstofreduktion i biomasse, rapportforside

Rapport om smitstofreduktion i biomasse

Smitstofreduktion i biomasse. Det veterinære forsøgsprogram i biogasfællesanlæg af H. J. Bendixen.

Det er et meget stort, godt og særdeles veldokumenteret stykke arbejde, som eksperter inden for det veterinærmæssige fra hele Danmark har udarbejdet i 1995. Rapporten er efterhånden blevet lidt glemt, hvilket er spild af god viden.

Vi kunne have godt af at genopfriske denne rapport, specielt inden for biogasbranchen i Danmark. Rapporten er bestemt fortsat meget brugbar både hos biogasanlæggene, veterinærmyndighederne, rådgivere og på universiteterne.

Forfatterne bag rapporten er eksperter på området fra hele landet i 1995. Grunden til, at rapporten ikke er mere udbredt i EU, skyldes ganske givet, at rapporten alene er tilgængelig på dansk. Såfremt rapporten havde været tilgængelig på fx også engelsk, ville EU-lovgivningen omkring smitstofreduktion i biomasse sandsynligvis været meget mere konkret, brugbar og sikker.

Forud for rapporten “Smitstofreduktion i biomasse” var der i 1990 udarbejdet et mindre forskningsprojekt om virus i gylle af Anette Bøtner. For helhedsforståelsen er denne rapport også lagt ud til download sammen med den store rapport “Smitstofreduktion i biomasse” af H. J. Bendixen.

Her hos Lemvig Biogas har vi haft meget gavn af rapportens resultater, hvilket har ført til, at vi har et meget stabilt og sikret hygiejniseringsanlæg, som aldrig, som i aldrig, har fejlet siden idriftsættelsen i 2008.

Forfatterne:

 • H. J. Bendixen, Veterinærdirektoratet (hovedforfatter)
 • Olaf Bennetzen
 • Flemming Boisen
 • Bent Espensen
 • Maja, Kraglund Holfort
 • J. Chr. Jørgensen
 • Uffe S. Mikkelsen
 • Ernst Tribler
 • Marie Thisgaard, MLK laboratorierne
 • Morten Eskildsen
 • Per Have
 • Vibeke Frøkjær Jensen, SVIV
 • Birgitte Ahring
 • Bente Lund
 • Gert Jungersen, DTI

Veterinære styregruppen:

 • Erik Stougaard (formand), Veterinærdirektoratet
 • Susanne Ammendrup, Veterinærdirektoratet
 • Andreas Andreasen (biogasfællesanlæggene), Ribe Biogas A/S
 • Lars Ellegaard (anlægsleverandørerne), BWSC
 • Ellis Sommer, Landbrugsministeriet
 • Morten Eskildsen, Direktør, Statens Veterinære Institut for Virusforskning Lindholm
 • Per Have, Statens Veterinære Institut for Virusforskning Lindholm
 • Birgitte Ahring, Dansk Teknologisk Institut
 • Flemming Boisen (MLK laboratorierne)
 • Linda Bagge, Miljøstyrelsen
 • Søren Tafdrup, (sekretær), Energistyrelsen
 • H.J. Bendixen (koordinator)

Laboratoriegruppen:

 • Stadsdyrlæge Ernst Tribler, Miljø- og levnedsmiddelkontrollen
 • Olaf Bennetzen, Miljø- og levnedsmicldeikontrollen
 • Uffe S. Mikkelsen, Laboratoriechef, MLK Sønderjylland I/S
 • Bent Espensen, Afdelingsdyrlæge, MLK Vestjylland I/S
 • Maja Kraglund, Afdelingsdyrlæge, Hygiejnisk Forvaltning
 • Ulla Brander, Stadsdyrlæge, MLK Hjørring
 • J.Chr. Jørgensen, dyrlæge, MLK Hjørring
 • Niels-Ole Bjerregaard, Stadsdyrlæge
 • Marie Thisgaard, dyrlæge MLK Vestjylland I/S
 • Flemming Boisen, Afdelingsdyrlæge, MLK FYN I/S
 • Per Have, Afdelingsforstander, Statens Veterinære Institut for Virusforskning
 • Vibeke Frøkjær Jensen, dyrlæge, Statens Veterinære Institut for Virusforskning
 • Dyrlæge Linda Bagge Miljøstyrelsen
 • Birgitte Ahring, Dansk Teknologisk Institut, Afdeling for Bioteknik
 • Bente Lund, Dansk Teknologisk Institut, Afdeling for Bioteknik
 • Gert Jungersen, Dansk Teknologisk Institut, Afdeling for Bioteknik

Smitstofreduktion i biomasse af H J Bendixen.pdf (122 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag I.pdf (17 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag II.pdf (19 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag III.pdf (20 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag IV.pdf (18 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag V.pdf (20 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag VI.pdf (12 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag VII.pdf (18 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag VIII.pdf (12 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag IX.pdf (6 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag X.pdf (78 sider)

Smitstofreduktion i biomasse, bilag XI.pdf (55 sider)

Virus i gylle, Anette Botner 1990.pdf


Biogas Handbook
This biogas handbook is intended as a “how to approach”-guide, giving basic information about biogas from anaerobic digestion, with the main focus on agricultural biogas plants. The handbook is therefore primarily addressed to farmers and to future agricultural biogas plant operators, but also to the overall biogas stakeholders.
English / 126 pages / 5 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


On biogas processes, the achievable limits for gas extraction from biomass, different materials intoxication limits,

Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
On biogas processes, the achievable limits for gas extraction from biomass, different materials intoxication limits, e.g. when ammonia turns toxic for the biogas process, and many more facts, numbers, and data. The pamphlet bestows an honor on presenting all data accurately. The authors have succeeded in describing illustratively the complex biogas processes for people without any previous knowledge making it accessible for laymen and high school students.
English / 36 pages / 2,2 Mb pdf / Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi


What is biogas from anaerobic digestion? European legislation affecting the biogas sector, Utilization of biogas

Biogas from anaerobic digestion
What is biogas from anaerobic digestion? European legislation affecting the biogas sector, Utilization of biogas – Present and future, Quality management and safe recycling of digestate, Practical guidelines – Planning and building a biogas plant, 
Biogas in Europe – Selected country profiles and case studies
English / 88 pages / 5,2 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


An overview of the source separation and separate collection of the digestible fraction of household waste, and of other similar wastes from municipalities

Source separation of MSW
An overview of the source separation and separate collection of the digestible fraction of household waste, and of other similar wastes from municipalities, aimed to be used as feedstock for anaerobic digestion in biogas plants
English / 52 pages / 1,9 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


Biofuel Technology Handbook version2 D5

Biofuel Technology Handbook version2 D5
English / 152 pages / 3,1 Mb pdf / Rutz Dominik, Janssen Rainer


BioUpgrade- Ex-situ_Rapportforside

BioUpgrade- Ex-situ biogas upgrading through biologically
mediated CO2 reduction

Opgradering af CO2 i biogas med bakterier og brint – nr. 12465

Udfordringen i processen ligger i, at brint er meget lidt opløseligt i vand. Da hastigheden af opløsningen endvidere er proportional med partialtrykket af brint og kontaktfladen mellem brint og væske, giver det en udfordring, hvis man ønsker at producere en gas med et lavt indhold af brint. I testen kørte vi med kontakttider på 10, 5 og 2 timer. Ved 10 og 5 timer var der næsten ingen brint i gassen ud af reaktoren, men det var der ved 2 timers kontakttid.
English / 29 pages / 4,19 Mb pdf / Panagiotis Tsapekos and Irini Angelidaki

Pilot-scale biomethanation in a trickle bed reactor: Process performance and microbiome functional reconstruction

English / 10 pages / 5,1 Mb pdf / Panagiotis Tsapekos


биогабиогаз НАРЪЧНИК
Производството на биогаз чрез анаеробно разграждане (анаеробна ферментация) се разглежда като оптимален метод за обработка на течен и твърд оборски тор

биогабиогаз НАРЪЧНИК
Производството на биогаз чрез анаеробно разграждане (анаеробна ферментация) се разглежда като оптимален метод за обработка на течен и твърд оборски тор, както и за широк спектър от подходящи органични отпадъци, тъй като преобразува този вид субстрати във възобновяема енергия и органичен тор, подходящ за употреба в селското стопанство.
BG Bulgaria / 153 pages / 5,5 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


bioplin PRIRUČNIK 
Namjera ovog priručnika je dati smjernice „Kako pristupiti“, pružajući osnovne informacije o bioplinu proizvedenom procesom AD s fokusom na poljoprivredna bioplinska postrojenja te

bioplin PRIRUČNIK 
Namjera ovog priručnika je dati smjernice „Kako pristupiti“, pružajući osnovne informacije o bioplinu proizvedenom procesom AD s fokusom na poljoprivredna bioplinska postrojenja te, pružiti jedinstveni izvor informacija o tehničkim i netehničkim aspektima proizvodnje bioplina s naglaskom na sirovinu koja potiče iz poljoprivrede. Ovaj priručnik namijenjen je poljoprivrednicima, budućim upraviteljima bioplinskih postrojenja te ostalim dionicima u proizvodnji bioplina.
HR Croatia / 161 pages / 2,5 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου 5 MB pdf
Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) των ζωικών περιττωμάτων και πολτών καθώς και ενός ευρέους φάσματος οργανικών αποβλήτων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια και προσφέρει ένα φυσικό λίπασμα για τη γεωργία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου 5 MB pdf
Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) των ζωικών περιττωμάτων και πολτών καθώς και ενός ευρέους φάσματος οργανικών αποβλήτων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια και προσφέρει ένα φυσικό λίπασμα για τη γεωργία. Συγχρόνως, η αφαίρεση του υγρού οργανικού μέρους από τα ρεύματα των αποβλήτων αυξάνει την θερμαντική τιμή των υπόλοιπων αποβλήτων κατά την ποτέφρωση και τη σταθερότητα στις περιοχές των χωματερών.
GR / 158 pages / 5,8 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


Biogaze ROKASGRAMATA
Rokasgrāmata sastāv no četrām loģiskām daļām. Pirmā daļa aptver 1.-7.nodaļu un sniedz pamatinformāciju par biogāzes tehnoloģijām, aprakstot anaerobās fermentācijas mikrobioloģisko procesu un tā galveno lietderību sabiedrībā, biogāzes un pārstrādātā substrāta ilgtspējīgu izmantošanu un galvenos biogāzes iekārtu tehniskos elementus

Biogaze ROKASGRAMATA
Rokasgrāmata sastāv no četrām loģiskām daļām. Pirmā daļa aptver 1.-7.nodaļu un sniedz pamatinformāciju par biogāzes tehnoloģijām, aprakstot anaerobās fermentācijas mikrobioloģisko procesu un tā galveno lietderību sabiedrībā, biogāzes un pārstrādātā substrāta ilgtspējīgu izmantošanu un galvenos biogāzes iekārtu tehniskos elementus. Otrā rokasgrāmatas daļa, kas aptver 8.-10.nodaļu parāda, kādā veidā būtu jāuzsāk biogāzes stacijas projektēšana un celtniecība, kādi drošības apsvērumi ir jāņem vērā, kā arī sniedz šādas stacijas izmaksu un ieguvumu analīzi, kuras veikšanai ir pievienots EXCEL aprēķina modelis. Trešā daļa ir 11.nodaļa un tā satur informāciju par biogāzes stacijas ražošanu Latvijā, dodot atsauces uz grāmatas tapšanas brīdī spēkā esošo likumdošanu, aprakstot atļauju saņemšanas procedūru un analizējot biogāzes izmantošanas iespējas Latvijas specifi skajos apstākļos. Ceturtā daļa ietver pielikumus, kuros doti terminu skaidrojumi, mērvienības un saīsinājumi, ieteicamās literatūras un noderīgu adrešu saraksts.
LV / 155 pages / 7,2 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


Biogazul GHID PRACTIC
Producerea biogazului prin digestie anaerobă (AD) este considerată a fi tratamentul optim în cazul gunoiului animal, precum şi în acela al unei largi varietăţi de deşeuri organice pretabile acestui scop..

Biogazul GHID PRACTIC
Producerea biogazului prin digestie anaerobă (AD) este considerată a fi tratamentul optim în cazul gunoiului animal, precum şi în acela al unei largi varietăţi de deşeuri organice pretabile acestui scop, deoarece astfel respectivele substraturi sunt transformate în energie recuperabilă şi în îngrăşământ organic pentru agricultură. În acelaşi timp, eliminarea fracţiei organice din cantitatea totală de deşeuri creşte atât eficienţa conversiei energetice prin incinerarea deşeurilor rămase, cât şi stabilitatea haldelor.
RO / 155 pages / 7,2 Mb pdf / Teodorita Al Seadi +


Tång och alger som en naturresurs och förnyelsebar energikälla (1) 
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.

Tång och alger som en naturresurs och förnyelsebar energikälla (1) 
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.
Svensk / 38 pages / 0,5 Mb pdf / Detox AB


Tång och alger som en naturresurs och förnyelsebar energikälla (2)
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.

Tång och alger som en naturresurs och förnyelsebar energikälla (2)
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.
Svensk / 20 pages / 1,9 Mb pdf / Detox AB


PDF/Diasshow om svensk projekt om alger til biogasproduktion
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.

PDF/Diasshow om svensk projekt om alger til biogasproduktion
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.
Svensk / 25 pages / 0,7 Mb pdf / Detox AB


PRIROČNIK o bioplinu
Bioplin, ki nastane z anaerobno digestijo, je sorazmerno poceni in CO2 nevtralen vir obnovljive energije, ki ponuja možnost obdelave in recikliranja številnih kmetijskih ostankov in stranskih proizvodov..

PRIROČNIK o bioplinu
Bioplin, ki nastane z anaerobno digestijo, je sorazmerno poceni in CO2 nevtralen vir obnovljive energije, ki ponuja možnost obdelave in recikliranja številnih kmetijskih ostankov in stranskih proizvodov, različnih bioloških odpadkov, organskih odpadnih voda iz industrije ter kanalizacijskih odplak na trajen in okolju prijazen način. Hkrati pa prinaša številne koristi za celotno družbo kot tudi za upravljalce bioplinskih naprav (kmete).
Slovenia / 145 pages / 3,1 MB pdf / Teodorita Al Seadi +

Comments are closed.