samforgasning

Samforgasning

Det er nu snart muligt at koble en træflisforgasser på biogasreaktoren.

Fordelen er, at den termiske træflisgas, inklusive al tjære, ledes gennem biogasreaktoren og derved bakteriologisk omdannes fra en tynd træflisgas med kun 7 MJ/Nm3 til en biogas af god kvalitet med >14 MJ/Nm3 samt et methantal >100. Derved vil en normal gasmotor kunne køre fuldlast, hvilket vil medføre en total års-elvirkningsgrad på >40 procent og en varme-virkningsgrad på cirka 50 procent fra træflis til el og varme.

Til sammenligning har Harboøre Kraftvarme, som i dag producerer træflisgas til afbrænding i biogasmotorer, kun har en års-elvirkningsgrad på 22,5 procent fra træflis til el. Det er denne stigning i elvirkningsgraden fra de 22,5 til 40 procentpoint, som er uhyre interessant. 
Biogasanlægget kan skrue op for gasproduktionen om vinteren, da der opstår en synergieffekt ved brug af samforgasning. Derfor er en træflisforgasser særdeles interessant for et biogasanlæg.

Hos Lemvig Biogasanlægs vil den årlige produktionskapacitet dermed kunne øges med over 40 millioner kubikmeter biogas (á 5 kWh/m3 biogas) i vinterhalvåret, hvilket er mere end nok til at kunne forsyne byer som Lemvig, Klinkby og Nr. Nissum fuldt ud med biogas til afbrænding i gasmotorer til el- og varmeproduktion.

Ideen med samforgasningssynergien er blevet bearbejdet i samarbejde med BWSC/Lars Ellegaard og andre, og idéen er af Lemvig Biogasanlæg blevet offentliggjort ved en skrivelse til EUDP.

Se også nedenfor viste skitsetegning over samforgasningsprojektet. (Fig. 1.2.) samforgasningsprojekt

Comments are closed.