driftsdata

Driftsdata, nøgletal og diagrammer

Tekniske data:

 • Termofil proces på 53 grader celsius
  Lemvig Biogasanlæg er et såkaldt termofilt drevet biogasanlæg, hvor vi anvender de termofile bakterier, der arbejder ved cirka 53 grader celsius.
 • Serie drift.
  Førstetrinnet holdes typisk på 15.300 kubikmeter, andettrinnet på 4.100 kubikmeter og tredjetrinnet på 350 kubikmeter. (Tredjetrinnet er hygiejniseringstankene.)
 • 20.450 kubikmeter reaktorvolumen fordelt over følgende tanke.
  • Reaktor 1 = 4.100 kubikmeter
  • Reaktor 2 = 4.100 kubikmeter
  • Reaktor 3 = 4.100 kubikmeter
  • Reaktor 4 = 7.100 kubikmeter
  • Hygiejniseringstank 1 = 350 kubikmeter
  • Hygiejniseringstank 2 = 350 kubikmeter
  • Hygiejniseringstank 3 = 350 kubikmeter
   NB. Rådnetanke er et andet ord for reaktor og reaktortanke. Disse to ord bruges i flæng på biogasanlæggene og dækker over nøjagtig det samme. Nogle gange anvendes også det engelske ord digester tanks.
 • Et stk. Jenbacher 316 biogasmotor, 836 kW-el, opført i 2005
 • Et stk. Caterpillar CG 170-16 biogasmotor på 1.560 kW-el, opført i 2013
 • En 580 kW Danstoker biogaskedel.
 • En 266 kubikmeter akkumuleringstank.
 • 10 stk. spiral gylle/gylle varmeveksler.
 • 49.800 kubikmeter lagertanke ved biogasanlægget fordelt på 12 tanke.

Motorer der produceres biogas til:

 • Et stk. Ulstein-Bergen (Rolls-Royce) KVGS-12G4 biogasmotor, opført i 1992 på Lemvig Varmeværk.
  • 2,050 MW-el
  • 2,300 MW-varme
 • Et stk. Jenbacher 316 biogasmotor, opført i 2005 på Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.
  • 0,836 MW-el
  • 0,969 MW-varme
 • Et stk. Jenbacher 412 biogasmotor, opført i 2011 på Klinkby Kraftvarme A.m.b.A.
  • 0,889 MW-el
  • 1,200 MW-varme
 • Et stk. Caterpillar CG 170-16 biogasmotor, opført i 2013 på Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.
  • 1,560 MW-el
  • 1,605 MW-varme
 • Et stk. Jenbacher 620 biogasmotor, opført i 2016 på Lemvig Varmeværk.
  • 3,047 MW-el
  • 3,900 MW-varme
 • Et stk. Jenbacher 620 biogasmotor, opført i 2018 på Lemvig Varmeværk.
  • 3,047 MW-el
  • 4,500 MW-varme (inkl. absorptionsvarmepumpe)
Foto: Jenbacher 316 biogasmotor

Foto: CAT CG170-16 biogasmotor

Data over biogasmotorer:

Fabrikat:Jenbacher 316: Caterpillar CG170-16:
Type: J316GSC21Caterpillar CG170-16
Motor nr.:4371481 2210986, Short Block, april 2020, nr. 9297953
Aggregat nr.:43717811348547
Installations nr. ved Energinet.dk:4200742010
Målepunkt – GSRN (Ediel)571313134700420076571313134700420106
Produktion – Aftage GSRN, værk570715000000071119571313134700420106
Produktion – Aftage GSRN, generator570715000000071126571313134710420103
P-enhed10016306811001630681
DrivmiddelBiogasBiogas
Krav til min. CH4 indhold i biogassen52%50%
Krav til max H2S indhold i biogasseningen – (anbefalet 350 ppm.)850 ppm.
Årgang: 20052013
Produktions sted:ØstrigTyskland, Mannheim
Vægt: 8.800 kg.24.830 kg
Slagvolumen: 38,9 L.71,0 L.
Cylinder antal1616
Omdr.: 1.500 omdr./min1.500 omdr./min
Indfyret effekt2.095 kW3.653 kW
Akseleffekt: 861 kW1.605 kW
El-effekt: 836 kW1.560 kW
Varme effekt: 968 kW1.607 kW
El virkningsgrad [hn]: 39,9%42,7%
Varme virkningsgrad [hn]: 44,4%44,0%
Total virkningsgrad [hn]:84,3%86,7%
Røggas temperatur afg. til skorsten: 160°C160°C
Generator:Stamford, 400/230 V, 1.205 AMarelli Generators, MJH560LA4, 2.600 kva, 10.000 V
NOx emission ved røggas med   5% O2340 mg/Nm3 røggas
NOx emission ved røggas med 15% O2113 mg/Nm3 røggas
Levetid for motoren: 60.000 timer64.000 timer
Dato motoren er idriftsat hos Lemvig Biogas 01.10.200516.09.2013

Som det ses, anvendes der kun 11,4% af energiproduktionen på biogasanlægget. (2,2+2,2+7,0=11,4). Figuren skal forstås således: Biogasproduktionen, der kommer ud af reaktorerne, udgør 100%.

Al produceret biogas afbrændes på motor-generatoranlæg, hvorved den bliver omsat til el og varme, med undtagelse af de 0,01 procent overskudsbiogas, der er afbrændt i fakkel.

Der bruges 1.509.820 liter diesel per år til de tre lastbiler, som kører med gylle til biogasanlægget. Denne energimængde svarer til 2,2 procent af biogasproduktionen.

Al elektricitet, der forbruges på biogasanlægget, købes hos Jysk Energi. Den indkøbte elektricitet udgør en energimængde, der svarer til 2,2 procent af biogasproduktionen. Varmen, der anvendes til opvarmning af biomassen (gyllen), udgør en energimængde, der svarer til 7,0 procent af biogasproduktionen. Bortkøling af varme, i form af fuglevarme, udgør en energimængde, der svarer til 1,1 procent af biogasproduktionen.

Som det ses af ovenfor viste figur, ligger energimængden, der anvendes til biogasproduktionen, meget konstant på mellem 19 og 9 procent af energiproduktionen på biogasanlægget. Bemærk at dieselolien, som bruges af de tre lastbiler, der kører gyllen til og fra biogasanlægget, også er indregnet.

27 års nøgletal vist i diagrammer:

Comments are closed.