landsbyforsyning

Landsbyforsyning

En uvildig rapport om, at få biogassen ført til Klinkby og Nr. Nissum kan ses i den fulde version i nedenstående links.

Rapporten er meget klar og beviser klart det kæmpe potentiale, der er i at udnytte biogassen optimal.

Uddrag fra rapporten:
”Det er almindeligt kendt i branchen, at Lemvig Biogasanlæg er et af landets mest veldrevne biogas fællesanlæg, både med hensyn til teknik og økonomi.”

”Det er ligeledes almindeligt kendt, at ”Landmændene er og skal være hoveddrivkraft i etablering og drift af de gyllebaserede biogasanlæg” (Tafdrup, 2009). Dette er blandt andet for at sikre, at biogasanlæggene ikke udsultes af andre ejere med andre interesser end behandling af biomasse. Der har desværre været en del kedelige eksempler på biogasanlæg, som er blevet kørt i sænk af andre ejere end landmænd.”

Læs rapporten om biogasforsyning i den fulde version. (3,2 mb PDF)
Bilag til rapporten om biogasforsyning (3,7 mb PDF)

Comments are closed.