gylle

Data på biogasgylle: (gennemsnitsværdier)

5,34 kg kvælstof (tot.N) total per ton biogasgylle
3,25 kg ammonium-kvælstof per ton biogasgylle
0,78 kg fosfor per ton biogasgylle
4,49 kg kalium per ton biogasgylle
620 g magnesium per ton biogasgylle
370 g svovl per ton biogasgylle
63,0% udnyttelseskrav, (ca. opgøres hvert år)
31,81 kg P-loft/ha, (ca. opgøres hvert år)

Hent PDF med data på biogasgyllen

Kg. N total til afgrøder ved forskellige gødningsvalg:

100 kg. kvælstof (N) norm. Der kan suppleres med handelsgødning fra udnyttelseskravet og op til 100%: Udnyttelses-krav: [%] Reel udnyttelse med slæbeslanger i mark: [%] Kg. udnyttet kvælstof (N) total til afgrøderne:
Biogasgylle 100 kg N norm 63 83120
Svinegylle 100 kg N norm 8076 96
Handelsgødning 100 kg N norm 100100100
Kvæggylle 100 kg N norm 7565 90

Det fremgår tydeligt i skemaet ovenover, at man opnår den største kvælstoftilførsel til afgrøderne med biogasgyllen. 

Værdi af næringsstoffer i biogasgyllen:

Indhold i kg pr. ton biogasgylle: Reel udnyttelse med slæbeslanger i græsmark: [%] Værdi pr. kg: [kr.] Værdi pr. ton biogasgylle [kr.]: (udbragt på marken)
Kvælstof, N 5,348310,5046,54
Fosfor, P 0,789029,0020,36
Kalium, K 4,499011,5046,47
Magnesium, Mg 0,624,00 2,48
Svovl, S0,373,50 1,30
Værdi pr. ton biogasgylle [kr]:117,15
Dagspriser pr. 26.04.2023

Ønsker du at afsætte gylle til Lemvig Biogasanlæg gennem en gylleaftale?

Vi modtager og afsætter gerne den gylle, som du ikke selv har udspredningsarealet til.  Vores arbejdsområde er normalt begrænset til Vestjylland. Vilkårene er typisk yderst fordelagtige og økonomisk konkurrencedygtige. Ring for yderligere oplysninger.

Ønsker du at bytte gylle med Lemvig Biogasanlæg?

Når du bytter gylle, afhenter Lemvig Biogasanlæg din friske gylle med en tankvogn cirka hver 7. eller 14. dag. Din gylle afgasser vi ved 52°C i ca. 26 dage på biogasanlægget, hvorefter den afgassede gylle (biogasgyllen) leveres retur i din lagertank. Vi bytter gylle op til 18 kilometer fra biogasanlægget og prioriter kvæggyllen først.

Ring gerne for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Ønsker du at modtage gylle fra Lemvig Biogasanlæg?

Biogasgylle
Vi leverer biogasgylle til levering i tank i en afstand af cirka 35 kilometer fra Lemvig. Se data på biogasgyllen øverst på denne side.

Rågylle
Bemærk at det kun er muligt at modtage rågylle fra henholdsvis svin eller kvæg i den udstrækning, vi har tilstrækkeligt med gylleaftaler i dit område. Vi leverer altid gyllen til tank i løbet af vinterperioden.

NB Begrebet dyreenhed (DE) udgik den 31.07.2017 og er erstattet af et kvælstof og fosfor regnskab.

Fordele ved at anvende biogasgylle:

  • En næsten lugtfri gylle.
  • Højest mulig kvælstoftilførsel (N) til planterne.
  • En varmebehandlet gylle, som er fri for smitsomme sygdomme, orm samt spiredygtige frø.
  • Den mest næringseffektive form for gylle, der findes.
  • En gylle der er så tynd som ajle, hvilket medfører en meget høj udnyttelse af N og gør den velegnet til udlægning i fx græs, da den meget let løber ned i jorden.
  • Den absolut mest miljøvenlige gødningstype.

Al biogasgylle analyseres for gødningsværdi. Derved skal landmanden kun svare for nøjagtigt den mængde næringsstoffer, som den leverede gylle indeholder. Til landmanden fremsendes hver måned en opgørelse over, hvor mange tons gylle samt hvor mange kg N total, der er leveret.

Pris

0,- kr./tons. Lemvig Biogas leverer biogasgyllen til gylletank uden beregning

Der leveres biogasgylle efter princippet først til mølle…
Bestil biogasgyllen så tidligt som muligt på telefonnummer 9781 1400

FAQ (ofte stillede spørgsmål):

Spørgsmål:
Hvor meget vejer 1 kubikmeter biogasgylle?
Svar:
1 kubikmeter biogasgylle vejer 1.000 kg.

Comments are closed.