gylle

Data på biogasgylle: (gennemsnitværdier)

5,26 kg kvælstof (tot.N) total per ton biogasgylle
3,16 kg ammonium-kvælstof per ton biogasgylle
0,88 kg fosfor per ton biogasgylle
4,96 kg kalium per ton biogasgylle
636 g magnesium per ton biogasgylle
342 g svovl per ton biogasgylle
58,0% udnyttelseskrav, (ca. opgøres hvert år)
31 kg P-loft/ha

Kg. N total til afgrøder ved forskellige gødningsvalg:

100 kg. kvælstof (N) norm. Der kan suppleres med handelsgødning fra udnyttelseskravet og op til 100%: Udnyttelses-krav: [%] Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger: [%] Kg. udnyttet kvælstof (N) total til afgrøderne:
Biogasgylle 100 kg N norm 58 83125
Svinegylle 100 kg N norm 7576101
Handelsgødning 100 kg N norm 100100100
Kvæggylle 100 kg N norm 706595

Det fremgår tydeligt i skemaet ovenover, at man opnår den største kvælstoftilførsel til afgrøderne med biogasgyllen. 

Værdi af næringsstoffer i biogasgyllen:

Indhold i kg pr. ton biogasgylle: Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger: [%] Værdi pr. kg: [kr.] Værdi pr. ton biogasgylle [kr.]: (udbragt på marken)
Kvælstof, N 5,26835,7024,90
Fosfor, P 0,88909,007,13
Kalium, K 4,96905,0022,32
Magnesium, Mg 0,644,002,56
Svovl, S0,342,000,68
Værdi pr. ton biogasgylle [kr]:57,69

Ønsker du at afsætte gylle til Lemvig Biogasanlæg gennem en gylleaftale?

Vi modtager og afsætter gerne den gylle, som du ikke selv har jorden til.  Vores arbejdsområde er normalt begrænset til Vestjylland. Vilkårene er typisk yderst fordelagtige og økonomisk konkurrencedygtige. Ring for yderligere oplysninger.

Ønsker du at bytte gylle med Lemvig Biogasanlæg?

Når du bytter gylle, afhenter Lemvig Biogasanlæg din friske gylle med en tankvogn cirka hver 14. dag. Din gylle afgasser vi i 26 dage på biogasanlægget, hvorefter den afgassede gylle (biogasgyllen) leveres retur i din lagertank. Vi bytter gylle op til ti kilometer fra biogasanlægget og efter følgende prioritetsrækkefølge:

  • Kvæggylle
  • Slagtesvinegylle
  • Sogylle
  • Minkgylle

For øjeblikket mangler vi lidt kvæggylle om sommeren.

Det er gratis at få gyllen byttet (afhentet, afgasset og leveret retur) Med andre ord skal landmanden låne gyllen gratis til biogasanlægget, som til gengæld ikke betaler for biogassen i gyllen.

Ønsker du at modtage gylle fra Lemvig Biogasanlæg?

Biogasgylle
Vi leverer biogasgylle til levering i tank i en afstand af cirka 35 kilometer fra Lemvig. Se data på biogasgyllen øverst på denne side.

Rågylle
Bemærk at det kun er muligt at modtage rågylle fra henholdsvis svin, kvæg eller mink i den udstrækning, vi har tilstrækkeligt med gylleaftaler i dit område. Vi leverer altid gyllen til tank i løbet af vinterperioden. Prisen er nul kroner leveret i tank.

NB Begrebet dyreenhed (DE) udgik den 31.07.2017 og er erstattet af et kvælstof og fosfor regnskab.

Fordele ved at anvende biogasgylle:

  • En næsten lugtfri gylle.
  • Højest mulige kvælstoftilførsel (N) til planterne.
  • En varmebehandlet gylle, som er fri for smitsomme sygdomme, orm samt spiredygtige frø.
  • En gylle, der er så tynd som ajle, hvilket gør den meget velegnet til udlægning med slæbeslanger, da den meget let løber ned i jorden.
  • Den absolutte mest miljøvenlige gødningstype.

Al biogasgylle analyseres. På den måde skal landmanden kun svare for nøjagtigt den mængde næringsstoffer, som den leverede biogasgylle indeholder. Landmanden modtager hver måned en opgørelse over, hvor mange tons biogasgylle samt hvor mange kg kvælstof totalt der er leveret. Der leveres biogasgylle efter princippet først til mølle …

Bestil biogasgyllen så tidligt som muligt på telefonnummer 9781 1400

Comments are closed.