oversigtskort

Oversigt over Lemvig Biogas

oversigtskort over Lemvig Biogas med beskrivelse af funktioner og lokationer
Foto af Lemvig Biogas, maj 2017 (klik på billedet for stor version)
Lemvig Biogas situationsplan 2020
 1. Udleveringstank nr. 1, 3.000 kubikmeter (1996)
 2. Udleveringstank nr. 2, 3.000 kubikmeter for rejektvand (1996)
 3. Udleveringstank nr. 3, 5.000 kubikmeter (2013)
 4. Udleveringstank nr. 4, 4.000 kubikmeter (2013)
 5. Gylleseparator med en kapacitet på 433.000 tons årligt (2012)
 6. Mellemlager nr. 4, 5.000 kubikmeter (2013)
 7. Mellemlager nr. 3, 3.000 kubikmeter (1996)
 8. Mellemlager nr. 2, 3.000 kubikmeter (1996)
 9. Mellemlager nr. 1, 3.800 kubikmeter (1996)
 10. Plansilo til fast biomasse, 1.830 kvadratmeter (2013)
 11. Modtagerbygning og tre tanke på henholdsvis: 1.100 kubikmeter, 150 kubikmeter, 150 kubikmeter (1992 – 2019)
 12. Lugtrenseanlæg (2001)
 13. Efter-lagertank og udleveringstank nr. 2, 1.560 kubikmeter (1992)
 14. Efter-lagertank og udleveringstank nr. 1, 1.560 kubikmeter (1992)
 15. For-lagertank nr. 1, 1.130 kubikmeter (1992)
 16. For lagertank nr. 2, 1.130 kubikmeter (1992)
 17. Varmeakkumuleringstank, 266 kubikmeter (2005)
 18. Gylle tankvogne, 3 stk. á 39 kubikmeter (2018 – 2019 – 2022)
 19. Laboratorium (1992) og teknikbygning (1992)
 20. Biogasmotor, Jenbacher, 836 kW-el (2005)
  Biogasmotor, CAT 1.560 kW-el (2013)
  Danstoker biogaskedel, 580 kW (2004)
  Gaspumper, 4 stk. (2009 og 2014)
  Varmeveksler gylle/gylle, 10 stk. (2010 – 2022)
 21. Administration (2014-2017)
 22. Reaktor nr. 3, 4.100 kubikmeter (2016)
 23. Reaktor nr. 2, 4.100 kubikmeter (2016)
 24. Reaktor nr. 1, 4.100 kubikmeter (2016)
 25. Reaktor nr. 4, 7.100 kubikmeter (2008)
 26. Pasteuriseringsanlæg nr. 3 (1995)
 27. Pasteuriseringsanlæg nr. 2 (1995)
 28. Pasteuriseringsanlæg nr. 1 (1995)
 29. Gaslager syd, 3.591 kubikmeter. (2011)
 30. Gaslager nord, 3.591 kubikmeter. (2012)
 31. Lager (2005)
 32. Lager for teknik og værksted (2007)
 33. Klimaskærm og teknikrum (2003)
 34. Gasrenser nr. 1, 170 kubikmeter, (2016)
 35. Gasrenser nr. 2, 170 kubikmeter, (2016)
 36. Gasfakkel DN 400 mm, (2017)
 37. Gylletank, 5.000 kubikmeter, (2021)
 38. Gylletank, 5.000 kubikmeter, (2021)
 39. Gylletank, 5.000 kubikmeter, (2021)
 40. Gylletank, 5.000 kubikmeter, (2021)
 41. Servicebygning for gylletankene 37, 38, 39, 40 (2021)
 42. Indtag for brandbare væsker, 50 kubikmeter, (2024)
 43. For-lagertank nr. 3, 2.500 kubikmeter (2023)
  P1 Port til modtagertanke, 11
  P2 Port til modtagertanke, 11
  P3 Port til modtagertanke, 11
  P4 Port til modtagertanke bagtiplem, 11
  P5 Port til modtagertanke, 11
  P6 Port til værksted, 33
  P7 Port til varemodtagelse og lager, 31p
  P8 Port til modtageranlæggets lager, 11
  P9 Port øst til plansilo, 10
  P10 Port vest til plansilo, 10
  P11 Port til modtagertanke for høje sættevogne, 11
  A Studs til modtagertank, 1.100 kubikmeter, 11
  B Studs til industritank, 2 x 150 kubikmeter, 11
  C Studs til mellemlagertank-1, 9
  D Studs til mellemlagertank-2, 8
  E Studs til mellemlagertank-3, 7 (Hjertestarter placeret her)
  E2 Studs til mellemlagertank-3, 7
  F Studs til mellemlagertank-4,

Året hvor ovenstående er færdigopført er skrevet i parentes

Ridesti forbi Lemvig Biogas

Ridesti fra Rom Rideklub til Gammel Landevej
Ridesti fra Pillevej til Gammel Landevej

Comments are closed.