biogas

Gylle fra blot én ko dækker dit el-forbrug
…såfremt gyllen afgasses i et biogasanlæg!

Nedenfor viste forudsætninger viser, at gylle fra kun én ko, som afgasses i et biogasanlæg, dækker en gennemsnitlig danskers private el-forbrug. Ud over el-produktionen er der yderligere en vis varmeproduktion.

Én kos årsproduktion af gyllem320
Methan (CH4), som uddrives af én m3 kogyllem317,5
Energiindhold i én m3 methan (CH4)kWh/m310
Energiindhold i methan fra én kos årsproduktion af gyllekWh3.500
Virkningsgrad ved omsætning fra methan til el i gasmotor%43
Energi af en kos årsgylleproduktion, som ender på el-nettetkWh-el1500
Én danskers gennemsnitlige el-forbrugkWh/år/pers.1500

Gyllen fra én ko kan dække dit el-forbrug! (pdf)

Gylle fra blot 61 grise kan dække dit el-forbrug! (pdf)

Comments are closed.