detailproduktion biogas

Fra gylle til elektricitet, varme og gødning

Ko set bagfra
Ko afleverer gylle
Gylle hentes
Gylle hentes
Gyllen bliver aflæsset direkte ned i den lukkede modtagetank/blandetank.
Gyllen bliver aflæsset direkte ned i den lukkede modtagetank/blandetank.
Gyllebehandling - opvarmning til 53 grader celsius
Gyllen opvarmes til 53 grader celsius. Der varmeveksles med den varme, udpumpede gylle og den kolde, indpumpede gylle.
Gyllen opbevares i reaktorerne i tre uger, og undervejs rådner gyllen alt i mens der dannes biogas.
Gyllen opbevares i reaktorerne i tre uger, og undervejs rådner gyllen alt i mens der dannes biogas.
afgasset gylle tankes
afgasset gylle tankes
Gylletank fyldes
Afgasset gylle leveres retur til landmanden.
Gyllen er nu blevet omdannet til el og varme.

Comments are closed.