lemvig biogas

Lemvig Biogasanlæg er Danmarks største termofile anlæg.

Lemvig Biogasanlæg er bygget som Danmarks største, termofile biogasanlæg. Anlægget har produceret biogas siden 1992 og udnytter i dag gylle fra ca. 75 landbrug og omdanner desuden affald og restprodukter fra industriel produktion til biogas.

Biogassen købes af lokale kraftvarmeværker, som i gasmotorer omsætter gassen til 33 millioner kWh-el om året. 33 millioner kWh-el dækker det årlige elforbrug for 22.000 mennesker.

Biogassen producerer desuden varme. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er årligt på 55 millioner kWh-varme, som kommer fjernvarmeforbrugerne i Lemvig, Nørre Nissum, Klinkby, Lomborg og Ramme til gode. 55 millioner kWh-varme svarer til over 3.000 husstandes årlige varmeforbrug.

Ved at udnytte affald til noget nyttigt i stedet for blot at kassere det kan Lemvig Biogasanlæg således forsyne mange tusinde mennesker med el og varme. Som en ekstra gevinst er gylle langt mere miljøvenlig og langt mindre ildelugtende efter den er afgasset. Det er bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. 

Fast arbejde – Lemvig Biogas, TV MIDTVEST 12/2 2010

Comments are closed.