DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV Lithauania NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


gylleafhentning Lemvig biogasanlæg

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Lemvig Biogasanlæg er bygget som Danmarks største, termofile biogasanlæg. Anlægget har produceret biogas siden 1992 og udnytter i dag gylle fra ca. 75 landbrug og omdanner desuden affald og restprodukter fra industriel produktion til biogas.

Biogassen købes af lokale kraftvarmeværker, som i gasmotorer omsætter gassen til 33 millioner kWh-el om året. 33 millioner kWh-el dækker det årlige elforbrug for 22.000 mennesker.

Biogassen producerer desuden varme. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er årligt på 55 millioner kWh-varme, som kommer fjernvarmeforbrugerne i Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby til gode. 55 millioner kWh-varme svarer til over 3.000 husstandes årlige varmeforbrug.

Ved at udnytte affald til noget nyttigt i stedet for blot at kassere det kan Lemvig Biogasanlæg således forsyne mange tusinde mennesker med el og varme. Som en ekstra gevinst er gylle langt mere miljøvenlig og langt mindre ildelugtende, efter den er afgasset. Det er bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Brugt VM-Tarm gylletrailer og Volvo FH500 trækker sælges


Ide til projektopgave for studerende i biologi/kemi eller lignende:

Forbehandling af halm, dybstrøelse og kalvemøg

google logo
www lemvigbiogas.com

Lemvig Biogas - vedvarende energi

Bookmark and Share