DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Luftfoto Lemvig Biogas 06-09-2010

Udviklingsprojekter:

Lemvig Biogasanlæg har altid gang i flere udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne sker typisk i samarbejde med andre firmaer og forskere på universiteterne.

Ide til projektopgave for studerende i biologi/kemi eller lignende

MeGa-stoRE – lagring af biogas og vindenergi på naturgasnettet

Lemvig Biogas er sammen med Center for Energiteknologier (AU), GreenHydrogen.dk, DTU Mekanik og Elpatek med i et nyt spændende projekt med navnet MeGa-stoRE (Methan Gas for Storage of Renewable Energy).

Formålet med projektet er udvikle en teknologi som kan opgradere biogas vha. vind – eller solenergi til naturgaskvalitet, som derefter kan sendes direkte ud og lagres på naturgasnettet. Teknologien er relevant i forhold til at frigøre os fra fossile brændstoffer og løse problemet med lagring af vedvarende energiformer f.eks. vind – og solenergi.

Ved MeGa-stoRE-processen udnyttes biogassens CO2-indhold fuldt ud til produktion af metan i naturgaskvalitet, methan er hovedbestanddelen i naturgas. Ved denne proces produceres op til 50 % mere methan end ved konventionelle biogasopgraderinger hvor alt CO2 fjernes. Ved at lade CO2-indholdet i biogassen reagere med brint dannes methan, brintproduktionen foregår ved en elektrolyseproces, som anvender el. På den måde kan processen konvertere vind- eller solenergi til naturgas, som kan anvendes når der er behov for det.

Læs rapporten som findes under, Download.

MeGa-stoRE

Hvilken rolle har Lemvig Biogas i projektet?

I forbindelse med projektet opstilles der et test anlæg på Lemvig Biogasanlæg, hvorved teknologien kan afprøves på ”rigtig” biogas. Indtil videre er processerne kun testet på flaskegas i et laboratorium.

Testanlægget består af to dele, det første anlæg renser biogassen for svovl og det andet anlæg omdanner CO2 til methan vha. en brint reaktion (Sabatier reaktion). Efter de to processer er tilendebragt, er biogassen klar til at komme på naturgasnettet og bidrage til den grønne omstilling af energiforsyningen i Danmark.

Projektet er støttet af ForskEL.

For spørgsmål kan Direktør Lars A. Kristensen kontaktes på mail lemvigbiogas@ lemvigbiogas.dk


Bookmark and Share