DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig biogas

Driftsdata, nøgletal og diagrammer

Tekniske data:

Motorer der produceres der biogas til:

Jenbacher 316 biogasmotor hos Lemvig Biogas

Foto: Jenbacher 316 biogasmotor

CAT CG170-16 biogasmotor hos Lemvig Biogas

Foto: CAT CG170-16 biogasmotor

Data over biogasmotorer:

Jenbacher 316: Caterpillar CG170-16:
Type:  J316GSC21 Caterpillar CG170-16
Motornr.: 4371481 2210986
Aggregat nr.: 4371781 1348547
Installations nr ved Energinet.dk: 42007 42010
Ediel - GSRN 571313134700420076 571313134700420106
Produktion, aftage GSRN 570715000000071119 571313134700420106
P-enhed 1001630681 1001630681
Drivmiddel Biogas Biogas
Krav til min. CH4 indhold i biogassen 52% 50%
Krav til max H2S indhold i biogassen ingen - (anbefalet 350 ppm.) 850 ppm.
Årgang:  2005 2013
Produktions sted: Østrig Tyskland, Mannheim
Vægt:  8.800 kg. 24.830 kg
Slagvolumen:  38,9 L. 71,0 L.
Cylinder antal 16 16
Omdr.:  1.500 omdr./min 1.500 omdr./min
Indfyret effekt 2.095 kW 3.653 kW
Akseleffekt:  861 kW 1.605 kW
El-effekt:  836 kW 1.560 kW
Varme effekt:  968 kW 1.607 kW
El virkningsgrad [hn]:  39,9% 42,7%
Varme virkningsgrad [hn]:  44,4% 44,0%
Total virkningsgrad [hn]: 84,3% 86,7%
Røggas temperatur afg. til skorsten:  160°C 160°C
Generator: Stamford, 400/230 V, 1.205 A Marelli Generators, MJH560LA4, 2.600 kva, 10.000 V
NOx emission ved røggas med   5% O2 - 340 mg/Nm3 røggas
NOx emission ved røggas med 15% O2 - 113 mg/Nm3 røggas
Levetid for motoren:  60.000 timer 64.000 timer
Dato motoren er idriftssat hos Lemvig Biogas 01.10.2005 16.09.2013

 

Figuren viser, hvor stor energiandel svarende til den producerede biogas, der bruges internt på Lemvig Biogasanlæg.

Som det ses, anvendes der kun 8,6% af energiproduktionen på biogasanlægget. (1,8+1,7+5,1=8,6). Figuren skal forstås således: Biogasproduktionen, der kommer ud af reaktorerne, udgør 100%.

Al produceret biogas afbrændes på motor-generatoranlæg, hvorved den bliver omsat til el og varme, med undtagelse af de 0,027 procent overskudsbiogas, der er afbrændt i fakkel.

Der bruges 171.155 liter diesel per år til de tre lastbiler, som kører med gylle til biogasanlægget. Denne energimængde svarer til 1,8 procent af biogasproduktionen.

Al elektricitet, der forbruges på biogasanlægget, købes hos Jysk Energi. Den indkøbte elektricitet udgør en energimængde, der svarer til 1,7 procent af biogasproduktionen. Varmen, der anvendes til opvarmning af biomassen (gyllen), udgør en energimængde, der svarer til 5,1 procent af biogasproduktionen. Bortkøling af varme, i form af fuglevarme, udgør en energimængde, der svarer til 0,5 procent af biogasproduktionen.

 

Figuren viser udvikling i energiandel af biogassen der bruges internt til at producere biogassen

Som det ses af ovenfor viste figur, ligger energimængden der anvendes til biogasproduktionen meget konstant på mellem 19 og 9 procent af energiproduktionen på biogasanlægget. Bemærk, at dieselolien, som bruges af de tre lastbiler der kører gyllen til og fra biogasanlægget også er indregnet.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger om samfundsøkonomien i biogasproduktion, henvises til rapport 136 fra Fødevareøkonomisk Institut under det tidligere Fødevareministerium. Rapporten gennemgår i detaljer de samfundsøkonomiske konsekvenser af at producere biogas på et biogasfællesanlæg. Rapporten har titlen ”Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg - med tekniske og selskabsøkonomiske baggrundsanalyser, Rapport nummer. 136, Fødevareøkonomisk Institut, 2002” og er skrevet af Lars Henrik Nielsen, Forskningscenter Risø, Kurt Hjort-Gregersen, Fødevareøkonomisk Institut, Peter Thygesen, Højme Teknik og Johannes Christensen, Fødevareøkonomisk Institut.

Selv om det er dyrt at producere energi i form af biogas på et biogasfællesanlæg, konkluderer rapporten, at det alligevel er en samfundsøkonomisk meget god forretning, hvis de afledte landbrugs- og miljømæssige fordele værdisættes.

 

22 års nøgletal vist i diagrammer:

Figuren viser, hvor stor energiandel svarende til den producerede biogas, der bruges internt på Lemvig Biogasanlæg, gennem årene.


Forbrug pr. tons behandlet biomasse


Energiforbrug til biogasproduktionen


Vandforbrug


Biogasproduktion

figuren_viser_solgte_maengder-biogas


Varmeproduktionsdel og elproduktionsdel.


Produktionen af el på biogas fra Lemvig Biogas omregnet til personers el-forbrug

Produktionen af varme på biogas fra Lemvig Biogas omregnet til husstandes varmeforbrug

Bookmark and Share