DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig Biogasanlægs fire reaktortanke. Tre tanke á 2400 m3 og én tank á 7100 m3

Alge-biomasse for produktion af fødevarer, foder, biokemikalier og biobrændsler

Den 02.12.2009 har Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bevilget kr. 7.446.576,- til et algeprojekt. Projektets titel er ”High rate algal biomass production for food, biochemicals and biofuels
Projektet er et fireårigt dansk-indisk forskningssamarbejde mellem følgende parter:
- DTU, Professor ph.d. Irini Angelidaki, (projektleder)
- Indian Department of Biotechnology, Dimitar Karakashev
- Lemvig Biogasanlæg a.m.b.a., Lars Albæk Kristensen

Voksende befolkningstal, mangel på fossile brændsler og klimatiske ændringer udgør globale udfordringer som kræver handlinger og strategisk planlægning for at sikre adgang til føde, foder og energi i fremtiden. Behovet for alternative kilder til biobaserede produkter kræver innovativ tænkning.

Alge-biomasse har et stort potentiale for at møde de fremtidige udfordringer. Dette potentiale er hidtil ikke blevet udnyttet. Med projektet vil vi:

a) udvikle lovende teknologier til produktion af fødevarer (alginater, ß-caroten);

b) udvikle teknologier til produktion af pigmenter og phenoler;

c) udvikling af teknologier til udnyttelse af alger til produktion af bioenergi (biohydrogen, biomethan, bioethanol og biodiesel);

d) optimere betingelser for algedyrkning for øget produktion af biomasse, herunder udvikling af rotationssydstem for algedyrkning.

e) integrere biobrændstof-produktionen med alge-dyrkning, ved genbrug af CO2 fra røggassen fra gasmotorer til alge-vækst og genanvendelse af proces spildevand som næringsstoftilsætning for algevækst;

f) udvikle en innovativ bioflokulerings-metode for høst af mikroalger

g) anvende alger som gødningskilde til risdyrkning;

i) evaluere bæredygtigheden af udnyttelsen af alger til fødevarer, foder og biobrændselproduktion.

Forskningsleder Irini Angelidaki, Afdeling for Miljøteknologi, Bygning 113, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby

Til den meget interesserede læser kan vi anbefale nedenstående læsning om et Svensk projekt om alger:
- Svensk rapport om alger til biogasproduktion 1, 38 sider, 0,5 Mb PDF
- Svensk rapport om alger til biogasproduktion 2, 20 sider, 1,9 Mb PDF
- Diasshow om svensk projekt om alger til biogasproduktion, 0,7 Mb PDF
Rapporterne indeholder blandt andet interessante analyser over tungmetalindholdet i alger høstet ved Svenske kyster.

English:
India is a large agricultural country with strong biotechnology and agricultural research. Similary, Denmark is an agriculutral country, strong in biotechnology and leading in technologies for biomass conversion to different biofuels and energy. Therefore joining the forces between Denmark and India, can indeed bring significant advances in this new emerging area, and make the two countries, leading in the promising area of algal-biomass utilisation. Utilisation of algal biomass will contribute to supply of food, biochemicals and biofuels to mitigation of CO2 emissions, and to recirculation of nutrients. The project is also aiming to strengthen the Danish and Indian strategic research in energy systems. The present trend of food utilization pattern in the world indicated that the consumption of food will be doubled by the year 2030. So, there is an immediate need to explore the promising source of food. Algae plays impotant role for the same. Biofuels based on algae is another option, that has gained renewed interest in the academic sector and for venture investment in Denmark and India. The value addition through the colaborative efforts can be accrued at different levels. The algae-to-biofuel technology, by replacing some of the traditional, fossil fuel sources of energy, not only can make a contribution to energy supplies in Denmark and India but it can bring about potential economic benefits -in the form of commercial opportunities, start up of new companies and jobs- as well as environmental benefits -reduced use of agricultural land, carbon dioxide reduction and increase of oxygen release to the atmosphere. Additionally, the knowledge and development of new concepts gained by the present project will strengthen both Indias and Denmarks position in the world biotechnology area and give a huge advantage for establishing biotechnological related industries, which can benefit local occupation and welfare.

Bookmark and Share