DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig Biogasanlægs fire reaktortanke. Tre tanke á 2400 m3 og én tank á 7100 m3

Seriedrift af biogas reaktortanke.

Fuldskala demonstration af biogasreaktorer i seriedrift. Dette projekt er et forskningssamarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), BWSC og Lemvig Biogasanlæg.

Samlet effektivitetsforbedring ca. 5.4%, svarende til 6.2% produktionsforøgelse ved uændret biomassetilførsel (Ca. 0.32 mio Nm3 CH4 på årsbasis for Lemvig Biogas).

Se rapporten:
Lemvig Biogas seriedrift rapport (0,1 Mb PDF)
Lemvig Biogas seriedrift bilag 1 (0,3 Mb PDF)
Lemvig Biogas seriedrift bilag 2 (0,1 Mb PDF)

 

Bookmark and Share