DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Roe

Roer:

NB Lemvig Biogas er ophørt med at anvende roer til produktion af biogas.

Lemvig Biogas har tidligere anvendt roer, som en af mange råvarer, til produktion af biogas. Da Lemvig Biogas anvendte roer, som en af mange råvarer, blev roerne bearbejdet til pulp, der svarer til konsistensen af kartoffelmos.

http://www.mosegaarden.dk/billeder/28-12-2006/1384a.JPG

Oplysninger:

Glem ikke fordelene ved foderskuuerroer, som man sjældent sætter beløb på – fodersukkerroernes dyrkningssikkerhed, sædskifteeffekt, som øger udbyttet i andre afgrøder, risikospredning og forbedret arbejdsfordeling over året m.m.

http://www.mosegaarden.dk/billeder/28-12-2006/1384.JPG

Link om roeavl:

www.sukkerroer.nu
www.dlf.dk
www.dlf.dk/upload/foderroer_dyrkningsvejledning.pdf

Den ønskede mængde roer, der på et tidspunkt planlægges på at forgasse i biogasanlægget, er 10 mio. FE/år, hvilket svare til min. 500 HA med roer.

Vi ønsker ikke majsensilage i stedet for roer, da roerne bidrager med 10-20 procent mere biogas per FE end majsensilage. Derudover er Lemvig Biogasanlæg ikke indrettet til, at kunne modtage majsensilage.

Bookmark and Share