DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig Biogas har miljøtilladelse til at modtage alle døgnets timer

Lemvig Biogas modtager og behandler følgende typer affald:

- Fedtslam fra kloakbrønde og fedtfang
- Flotationsslam
- Sorteret organisk dagrenovation
- Mave/tarmindhold fra slagterier
- Slagteri restprodukter. Alle kategori III typer og kategori II typer, der har været steriliseret ved 133 grader celsius i 20 minutter.
- Blodmel
- Benmel
- Kødmel
- Hydrolyserede proteiner
- Blod fra svin
- Høns og kyllinger – hakket – kategori III
- Æg og æggeaffaldsprodukter
- Savsmuld fra minkpelserier
- Minkfoder affald/rester
- Fiskeolie
- Fiskeaffald - kategori II og III ubehandlet
- Fiskemel
- Mejeriprodukter
- Mælk med penicillinrester i
- Valle
- Koncentreret valle
- Dyrefoder affald/rester
- Kartofler og kartoffelpulp
- Frugt, samt rester fra forarbejdning af frugt
- Citronskaller
- Alle kornprodukter
- Bageriaffald, mel, brød, og færdigvarer
- Limvand
- Okkervand / okker fra vandrensning
- Alger
- Marmeladeaffald
- Is, flødeis, alle former for spise is
- Margarine
- Affald fra sojaolie og margarineproduktion
- Affald fra spiritusproduktion
- Sodavand og øl
- Vinasse og vinasseekstrakt
- Gærfløde fra medicinalindustrien og bryggerier
- Blegejord
- Glycerin, herunder afisningsvæske fra f.eks. lufthavne
- Kølevæske, frostvæske. Fx monoetylenglykol (blå kølevæske), kølevæske af organisk syre (grøn og rød kølevæske)
- Sukker
- Alkohol
- Medicinrester fra producenter af medicin
- Sæberester fra producenter af sæbe
- Fødevarer der er forurenet bakteriologisk eller kemisk
- Non-food produkter


Bemærk, at alle de ovennævnte typer affald også modtages i emballage. Det kræver dog, at det forinden er aftalt med Lemvig Biogasanlæg på telefon: 9781 1400 – døgnvagt 4028 4060.

Det forventes, at affaldsproducenten selv leverer affaldet med lastvogn/slamsuger til Lemvig Biogasanlæg.

Lemvig Biogasanlæg vil gerne gøre opmærksom på følgende:

Bookmark and Share