DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


afhentning af gylle

Gylle

Ønsker du at afsætte gylle til Lemvig Biogasanlæg gennem en gylleaftale?
Vi modtager og afsætter gerne den gylle og de dyreenheder (DE), som du ikke selv har jorden til. Vores arbejdsområde, er normalt begrænset til Vestjylland. Vilkårene er typisk yderst fordelagtige og økonomisk konkurrencedygtige. Ring for yderligere oplysninger.


Ønsker du at bytte gylle med Lemvig Biogasanlæg?
Når du bytter gylle, afhenter Lemvig Biogasanlæg din friske gylle med en tankvogn cirka hver 14. dag. Din gylle afgasser vi i 26 dage på biogasanlægget, hvorefter den afgassede gylle (biogasgyllen) leveres retur i din lagertank. Vi bytter gylle op til ti kilometer fra biogasanlægget og efter følgende prioritetsrækkefølge:

For øjeblikket mangler vi lidt kvæggylle om sommeren.

Det er gratis at få gyllen byttet (afhentet, afgasset og leveret retur) Med andre ord skal landmanden låne gyllen gratis til biogasanlægget, som til gengæld ikke betaler for biogassen i gyllen.


Ønsker du at modtage gylle fra Lemvig Biogasanlæg?
Biogasgylle
Vi leverer biogasgylle til levering i tank i en afstand af cirka 35 kilometer fra Lemvig. Se data på biogasgyllen længere nede.

Rågylle
Bemærk at det kun er muligt at modtage rågylle fra henholdsvis svin, kvæg eller mink i den udstrækning, vi har tilstrækkeligt med gylleaftaler i dit område. Vi leverer altid gyllen til tank i løbet af vinterperioden. Prisen er nul kroner leveret i tank.Data på biogasgylle: (Års gennemsnitværdier for perioden 01.08.2015 til 31.07.2016)
• 5,21 = kg kvælstof (tot.N) total per ton biogasgylle
• 2,80 = kg ammonium-kvælstof per ton biogasgylle
• 0,90 = kg fosfor per ton biogasgylle
• 5,68 = kg kalium per ton biogasgylle
• 58,0% = udnyttelseskravet
Én dyreenhed (DE) biogasgylle =100 kg kvælstof (N) total

Man opnår følgende fordele ved at anvende biogasgylle:

Kg N total til afgrøder ved forskellige gødningsvalg:

Værdi for én dyreenhed (DE) gylle:

Udnyttelses-krav:
       [%]

Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger:
          [%]

Kg udnyttet N, mere eller mindre per dyreenhed (DE), i forhold til lovmæssige udnyttelseskrav:

Biogasgylle

1 DE = 100 kg N total

58 83 +25

Svinegylle

1 DE = 100 kg N total

75 76 + 1

Handelsgødning

100 kg N total

100 100 00

Kvæggylle

1 DE = 100 kg N total

70 65 -5

Det fremgår tydeligt i skemaet ovenover, at man opnår den største kvælstoftilførsel til afgrøderne med biogasgyllen.

Værdi af næringsstoffer i biogasgyllen:

Indhold i kg pr. ton biogasgylle:

Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger: [%]

Pris pr. kg: [kr.]

Værdi: [kr.]
(udbragt på marken)

Kvælstof, N 5,21 83 06,00 25,95
Fosfor, P 0,90 90 13,00 10,53
Kalium, K 5,68 90 05,35 27,35
Værdi pr. ton biogasgylle [kr]: 63,83

Al biogasgylle analyseres for kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). På den måde skal landmanden kun svare for nøjagtigt den mængde næringsstoffer, som den leverede biogasgylle indeholder. Landmanden modtager hver måned en opgørelse over, hvor mange tons biogasgylle samt hvor mange kg kvælstof totalt der er leveret. Der leveres biogasgylle efter princippet først til mølle ...

Bestil biogasgyllen så tidligt som muligt på telefonnummer 9781 1400 mandag til fredag mellem klokken 07 og 15

Bookmark and Share